translation

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/trænsˈleɪʃən/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/trænsˈleɪʃən, trænz-/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(trans lāshən, tranz-)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
translation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (document produced)przekład mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  tłumaczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He's just written a new translation of The Odyssey.
 Właśnie napisała nowy przekład Odysei.
translation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of translating)tłumaczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The translation took over a week to complete.
 To tłumaczenie zabrało ponad tydzień.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
translation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: movement)przemieszczanie się nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 This diagram shows the translation of the object to its new location.
translation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paraphrasing)przekazać innymi słowami zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 She can give you a good translation of what I was trying to say.
 Ona może ci dobrze przekazać innymi słowami to, co próbowałem powiedzieć.
translation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: movement)translacja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  przesunięcie równoległe n + przym.
 The object should not change shape when you perform a translation.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
literal translation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (word-for-word interpretation)dosłowne tłumaczenie przym. + n
 The literal translation of guitarist Manitas de Plata's name is "Little hands of silver".
lost in translation adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inadequately conveyed in another language)nieoddany w przekładzie wyr.
 Humor is often lost in translation.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'translation' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [literal, direct, free, good, poor, reliable] translation (of), translation [software, tools, resources, jobs, agencies], an accurate translation (of), więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "translation" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'translation'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.