touch

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtʌtʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tʌtʃ/ ,USA pronunciation: respelling(tuch)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
touch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter into contact with)dotykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dotknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He touched her shoulder.
 Dotknął jej ramienia.
touch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feel with the hands, etc.)dotykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dotknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She touched the blouse to feel its fabric.
 Dotknęła bluzki, by poczuć fakturę jej materiału.
touch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move emotionally)wzruszać, poruszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wzruszyć, poruszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She was touched by the woman's life story.
 Była wzruszona historią życia kobiety.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical contact)dotyk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 His touch comforted her.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (style)styl mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The designer from Milan added an Italian touch to the room.
 Projektant z Mediolanu nadał pokojowi włoskiego stylu.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (skill)wyczucie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He has a good touch with the football.
 Ma dobre wyczucie piłki.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sense)dotyk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He has no sense of touch in his fingers.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sensation, the way [sth] feels)dotyk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Many people like the touch of silk.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (communication)kontaktować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  skontaktować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I need to get in touch with him. Let me phone him now.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (awareness)kontakt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The leader has lost touch with popular will.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (manner)podejście nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 She has a nice touch with the customers that they appreciate.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stroke of a pencil, etc.)pogrubiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pogrubić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The penman put a bold touch on every serif.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (detail) (przenośny)akcent mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 They have added some nice touches to this kitchen. Look at those details.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (request for money) (potoczny)wyciągać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyciągnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 That was a touch for five thousand dollars! How rich does he think I am?
 Próbował wyciągnąć ode mnie pięć tysięcy dolarów! Czy on myśli, że jestem taki bogaty?
touch,
a touch of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(small amount)odrobina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 John is staying home from work today because he has a touch of fever.
touch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be in contact)stykać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zetknąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The two tables touched.
touch [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be in contact with)dotykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dotknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The table touches the wall.
touch [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring into contact)dotykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dotknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Move the sofa back so it touches the wall.
touch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (rival) (przenośny)zbliżyć się do kogoś zwrot zwr. dk.
  dorównywać komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dorównać komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She can't touch you for efficiency. You are so reliable.
touch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (reach) (przenośny)docierać do kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dotrzeć do kogoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I asked him to talk to me about his problems, but wasn't able to touch him.
touch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (harm)dotykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dotknąć, tknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Don't you touch her or I will kill you!
touch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (eat)dotykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dotknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The child hadn't touched his food.
touch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover, deal with)poruszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poruszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This article doesn't touch the problems in Sudan.
touch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (concern, affect)dotyczyć kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Don't worry. This matter doesn't touch you.
touch,
touch [sb] for [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(borrow money from) (potoczny: coś od kogoś)wyciągać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyciągnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He touched me for twenty pounds yesterday.
touch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be a tangent to)być stycznym z czymś zwrot posił.
 The line touches the circle at point "A".
touch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (damage slightly) (przenośny)dotykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dotknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The flowers have been touched by the frost.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
be in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (stay in contact)być w kontakcie zwrot posił.
 Are you two still in touch?
finishing touches nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (last details added)ostatnie wykończenia przym. + n, l.mn.
 I'm putting the finishing touches to the icing on the wedding cake.
get in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make contact)być w kontakcie zwrot posił.
keep in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (stay in contact)być w kontakcie zwrot posił.
  utrzymywać kontakt ndk. + m
  utrzymać kontakt dk. + m
 Cousin Andrea kept in touch by sending packages from South America.
keep in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (stay in contact with [sb])być z kimś w kontakcie zwrot posił.
 Promise you'll keep in touch with us while you're away.
lose touch vtr + n informal (not keep in contact)stracić kontakt dk. + m
 I lost touch with so many of my classmates, there was no point in going to the class reunion.
lose touch vtr + n informal (not keep up to date)nie być na bieżąco zwrot posił.
out of touch adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not up to date)nie na bieżąco
out of touch advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (no longer in contact)nie mieć kontaktu
 We fell out of touch after that big argument over my mother's will.
out of touch with the real world adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unrealistic)nierealistyczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Politicians who think they can cut public services and retain popularity are obviously out of touch with the real world.
put [sb] in touch,
put [sb] and [sb] in touch
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (connect: with [sb] else)aranżować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaaranżować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You've never met Jeff before, but I can put you in touch.
sense of touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ability to feel)zmysł dotyku m + m
stay in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (keep in contact)być w kontakcie zwrot posił.
 I still stay in touch with my best friend from childhood.
touch and go,
touch-and-go
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (precarious situation)ryzykowna sytuacja przym. + ż
 The surgeons said it was touch and go as they tried to repair his ruptured spleen.
touch base with [sb],
touch bases
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US, figurative, informal (make contact with [sb])być w kontakcie zwrot posił.
 Touch base with me in a few weeks so I can see how the project's coming along.
touch down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (plane: land)lądować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wylądować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The plane had to touch down in Dallas due to severe weather.
touch football,
also UK: American touch football
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(simplified US football)uproszczona odmiana futbolu amerykańskiego wyr.
 Touch football is a version of rugby without tackling.
touch lightly vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (come into slight contact with)lekko dotykać przys. + ndk.
  lekko dotknąć przys. + dk.
touch on,
touch upon
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(mention very briefly)poruszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poruszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 In the course of the interview we touched upon the delicate matter of his conviction for assault.
touch screen,
also US: touchscreen
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(monitor that is touch-sensitive)ekran dotykowy m + przym.
touch up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (grope sexually) (potoczny)obmacywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 She found her boyfriend at the bar touching up another girl.
touch up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (improve by making minor changes)poprawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poprawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I touched up my English paper right before turning it in.
touch upon,
touch on
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(mention very briefly)poruszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poruszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Her lecture did not touch upon the details of accounting.
touch your heart vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (move you emotionally) (przenośny)poruszać serce ndk. + n
  (przenośny)poruszyć serce dk. + n
 She touched my heart with her beautiful poem.
touch-screen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (using touch-sensitive screen)ekran dotykowy m + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'touch' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: touched her [hand, arm, nose], a [gentle, light, kind, rough, limp, warm, friendly] touch, touch [typist, typing], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "touch" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'touch'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.