total

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtəʊtəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈtoʊtəl/ ,USA pronunciation: respelling(tōtl)

Inflections of 'total' (v): (⇒ conjugate)
When both "l" and "ll" forms exist, spellings with a double "l" are correct, but rare, in US English, while those with a single "l" are not correct in UK English.
totals
v 3rd person singular
totalling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing." (Mainly UK)
totaling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing." (US)
totalled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (Mainly UK)
totaled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US)
totalled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Mainly UK)
totaled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
total nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sum)całość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The total comes to fifty-four dollars.
 Całość wynosi pięćdziesiąt cztery dolary.
total adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (entire)cały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I'm not sure I can pay the total amount.
 Nie jestem pewny, czy mogę zapłacić całą kwotę.
total [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (to sum)dodawać, sumować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dodać, zsumować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you total all the amounts, it comes to a lot of money.
 Jeżeli dodasz te wszystkie sumy, to razem wyjdzie dużo pieniędzy.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
total adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (complete)całkowity, kompletny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (potoczny)totalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It was total chaos because of the transport strike.
total nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (entirety)całość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (płacić)za wszystko przyim. + zaim.
 I'll pay the total: it's my treat.
total viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (to sum)wynosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wynieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It all totals to more than we can afford.
total [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." mainly US (car: wreck)rozbijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozbić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)skasować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I totaled my car.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
grand total nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (final sum or amount)suma globalna ż + przym.
  łączna suma przym. + ż
 The village fete managed to raise a grand total of £1,500 for the church restoration fund.
in total advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (altogether)razem przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
total agreement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (consent or permission)pełna zgoda przym. + ż
total agreement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (accord)pełna zgoda przym. + ż
 Make sure you're in total agreement before spending $6000 on this vacation.
total change nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transformation)całkowita zmiana przym. + ż
total commitment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (devotion, pledged involvement)całkowite oddanie przym. + n
 His total commitment to the war effort was admirable.
total darkness nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete absence of light)całkowita ciemność przym. + ż
 When the electrical grid malfunctioned, the countryside was immersed in total darkness.
total depravity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (severe immorality)kompletna demoralizacja, całkowita demoralizacja przym. + ż
 Many bachelor parties are nothing more than total depravity.
total eclipse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (astronomy: one body obscures another)całkowite zaćmienie przym. + n
 There will be a total eclipse of the moon tonight, I hear.
total effect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (overall impact)ogólny skutek przym. + m
 Individually the performances were nothing special, but taken together the total effect was stunning.
total loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (damaged vehicle: write-off)kasacja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The insurance company deemed the automobile a total loss after the accident.
total loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: gross amount lost)strata całkowita ż + przym.
total memory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (technology: storage capacity)całkowita pamięć przym. + ż
 The computer has 250GB of total memory on the hard drive.
total recall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ability to remember [sth] completely)pamięć absolutna ż + przym.
 Her total recall of the crime helped the police nab the perpetrator.
total up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (calculate combined amount of)podliczać, sumować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podliczyć, zsumować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After adding the price of the house, the interest, and the escrow, the bank finally totalled up the mortgage payment for the applicant.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'total' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: totals [about, to, over, less than, approximately, around] [$40], a [grand, final] total of [$50,000], total [destruction, annihilation, defeat], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "total" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'total'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.