top

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtɒp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tɑp/ ,USA pronunciation: respelling(top)


Inflections of 'top' (v): (⇒ conjugate)
tops
v 3rd person singular
topping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
topped
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
topped
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (highest part)szczyt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She climbed to the top of the tree.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (uppermost part)góra żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The chapter begins at the top of the page.
 Rozdział zaczyna się na górze strony.
top adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (maximum)maksymalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The car reached its top speed.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (highest point)szczyt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The young lawyer is at the top of his career.
 Młody prawnik jest u szczytu swojej kariery.
top adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (principal) (przenośny)najwyższy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 People are our top priority.
top adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (highest)najwyższy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He stood on the top rung of the ladder.
 Stanął na najwyższym stopniu drabiny.
top adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (greatest, best)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Paul Robeson was one of the top bass singers of the 20th century.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (head of a list)szczyt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This task is at the top of my list of things to do.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (garment for upper body)top mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  góra żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I need to find a top to match my skirt.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bra of a bikini)góra żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  stanik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She tied her bikini top.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
tops advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." slang (maximum) (potoczny)góra przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
Uwaga: Follows a number or quantity.
 I'll be there in 10 minutes, tops.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (apex)najwyższy punkt przym. + m
 The ball reached the top of its arc.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crown: of the head)czubek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I gave the boy a pat on the top of his head.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bottle cap)zamknięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  nakrętka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She took the top off the bottle.
 Zdjęła zamknięcie z butelki.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lid of container)pokrywa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  wieko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Please put the top on the box.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (roof: of a building)szczyt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  dach mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The birds perched on the top of the building.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (first place: in a league)pierwsze miejsce licz. + n
 Joe is at the top of the league in scoring.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number 1: in music charts)numer jeden m + licz.
 The singer's new record is the top of the charts.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (upper part of dress)góra żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The top of this dress is fitted, while the skirt is flared.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (beginning)początek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Let's sing it from the top.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: first half of an inning)pierwsza połowa licz. + ż
 We scored in the top of the second inning.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: first three batters)w pierwszej trójce wyr.
 Steve is batting in the top of the lineup.
top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child's spinning toy)bąk, bączek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The children played with traditional toys, such as tops and jacks.
tops nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (leaves of a carrot)nać żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Rabbits ate the tops of the carrots.
tops nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (green part of spring onions)szczypior mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (potoczny)szczypiorek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The chef garnished the soup with onion tops and bacon.
the tops nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." slang (the best)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
top [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (crown)przybierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przybrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The cook topped the cake with a cherry.
top [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (surpass)przewyższać, przebijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przewyższyć, przebić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This extraordinary young cyclist has just topped his personal speed record!
top [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be the best among) (w jakimś gronie)być najlepszym posił. + przym.
 The student topped his class.
top [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (exceed in size)przewyższać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przewyższyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The new building will top the old tower by two storeys.
top [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hit: a golf ball)wbijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wbić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The golfer topped the ball into the sand trap.
top [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prune: top of a tree)obcinać wierzchołek czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  obciąć wierzchołek czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The gardener topped the tree.
top [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (leap over) (coś, nad czymś)przeskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The highjumper easily topped the bar.
top [sth] with [sth] vtr + prep (put a top layer on)nakładać na górę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nałożyć na górę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  pokrywać coś czymś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokryć coś czymś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The chef topped the pizza with strong cheese.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
at the top advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (at the highest part or point)na szczycie przyim. + m
 When he arrived at the top of the ladder he was able to see the damaged roof.
at the top advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (among the greatest achievers)na szczycie przyim. + m
 He finally was at the top of his class!
at the top advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (mountain: at the summit)na szczycie przyim. + m
 The air was thin at the top of the hill.
come out on top v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (succeed)wychodzić górą ndk. + ż
  wyjść górą dk. + ż
 I think he's smart enough to overcome his disability and come out on top.
come out on top v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (win)wygrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wygrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She's got a winning attitude, I'm confident she'll come out on top.
counter top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (serving or work surface)lada żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  blat mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The renovated kitchen has stainless steel counter tops.
from top to bottom advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (highest point to lowest)z góry na dół wyr.
 You should apply paint from top to bottom.
from top to bottom advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (completely)z góry na dół wyr.
 The current owners are ruining the football club from top to bottom.
go over the top v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (praise excessively)zachwalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zachwalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Alan was always going over the top about how pretty his girlfriend was.
go over the top vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (do [sth] excessively) (przenośny)przesadzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przesadzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The celebrity is known to be very generous at restaurants, going over the top by tipping waiters up to 30%.
hooded top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardigan, sweater: with hood)sweter z kapturem wyr.
 Hooded tops, also known as "hoodies", have got a bad reputation in the UK because they are often worn by young men wishing to hide their identity.
off the top of your head exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative, informal (spontaneously, improvising) (potoczny)z głowy przyim. + ż
 Off the top of my head, I can't remember the name of that actor.
on top,
on the top
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on uppermost part)na szczycie przyim. + m
on top adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (in charge) (przenośny)na górze przyim. + ż
on top adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (triumphant)na czele przyim. + n
on top of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." literal (upon, on the highest part of) (dosłowny)na szczycie przyim. + m
on top of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." figurative (up to date with, in control of)uaktualniony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
on top of that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal, figurative (in addition)dodatkowo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 What a day! First I woke up late, then the hot water heater burst, and on top of that, I got a flat tire.
on top of the world adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (happy)bardzo szczęśliwy przys. + przym.
 The day his daughter was born, the new father felt on top of the world.
over the top,
over-the-top
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(excessive)przesadny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Their response was well over the top.
pajama top,
pajama shirt (US),
pyjama top (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sleepwear: upper part)góra od piżamy wyr.
spinning top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child's toy)bączek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Tim loved his spinning top and would spend hours playing with it.
tabletop,
table top
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(surface of table)blat stołu m + m
  powierzchnia stołu ż + m
Uwaga: A hyphen may be used when the term is an adjective.
tabletop,
table-top
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(for use on flat surface)stołowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
tank top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (men's sleeveless pullover)sweter bez rękawów wyr.
  bezrękawnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Tank tops were popular in the 1970s.
tank top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (vest: sleeveless t-shirt)koszulka bez rękawów wyr.
 Summer is a great time to wear tank tops. I wear shorts and a tank top when I do my exercise workout.
top brass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (highest-ranking officials)szefostwo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 This report about the lack of discipline in your department won't satisfy the top brass.
top deck nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (upper level of a bus) (potoczny)piętro nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  drugi poziom przym. + m
 The stairs at the back of the bus lead to more seats on the top deck.
top dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang ([sb] in authority)szef mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Joe's the top dog at work, but his wife's the top dog at home!
top down,
top-down
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(hierarchical: working downwards)od góry przyim. + ż
 The corporation did a top-down restructuring.
top drawer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (highest quality) (przenośny)najwyższa półka przym+ż
top executive nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (successful businessman)potentat finansowy m + przym.
  baron mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
top flight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (highest quality)najwyższa jakość przym. + ż
top floor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (highest storey of a building)ostatnie piętro przym. + n
 From the top floor of the building you can see the whole city.
top hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (man's tall formal headgear)cylinder mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The costume includes a black felt top hat, an elegant cane, and white gloves.
top off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (make complete)wykańczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 To top off my bad day, I got a flat tire on the way home.
top off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fill to the uppermost edge)wypełniać po brzegi
  wypełnić po brzegi
 There's a little bit left in the bottle. Let me top off your glass for you.
top out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (reach the top)osiągać szczyt ndk. + m
  osiągnąć szczyt dk. + m
top out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (reach highest point) (przenośny)osiągać szczyt ndk. + m
  (przenośny)osiągnąć szczyt dk. + m
 The stock exchange topped out in mid April, and has been falling ever since.
top part nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (uppermost portion or area)górna część, najwyższa część
 Wedding figurines are typically found on the top part of the cake.
top people nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (most skilled experts)najlepsi specjaliści przym. + m, l.mn.
Uwaga: Usually preceded by a possessive
 We have our top people working on the web site.
top price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (highest cost)najwyższy koszt, największy wydatek przym. + m
 You'll have to pay top price if you want theatre tickets for tonight.
top ranking,
top-ranking,
also US: top ranked,
top-ranked
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(highly esteemed)czołowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
top secret,
top-secret
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(highly confidential, restricted)ściśle tajny przys. + przym.
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 The CIA has many top secret operations. This is a top secret mission, so stay quiet.
top speed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (highest velocity)maksymalna prędkość przym. + ż
 The Ferrari reached its top speed on the test track.
top ten nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (10 best or most popular)najlepsza dziesiątka przym. + licz.
top up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (refill, replenish)dopełniać, uzupełniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dopełnić, uzupełnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
top-notch,
top notch,
topnotch
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal, figurative (very best, highest quality)na najwyższym poziomie wyr.
Uwaga: hyphen omitted when term is an adj after a noun
 My wife's always given me top-notch support with my career. The service we receive at this hotel is always top notch.
top-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (refill) (potoczny)dolewka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
tree top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (topmost branches of a tree)wierzchołek drzewa m + n
 The young boy sat way up in the tree top. The kite landed in the treetop, ending the day's fun.
vest top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (woman's strappy top)podkoszulek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  koszulka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  bluzka na ramiączkach wyr.
 It was a hot day and Agatha was wearing a light summer skirt with a vest top.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'top' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: top the [cake, ice cream] with, is wearing a [blue, cotton, plain, matching, dressy] top, a top [seller, scorer, earner], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "top" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'top'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.