WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

tip your hat to sb


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "tip" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: your | hat | to | sb

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extra money for service)napiwek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He left a 15% tip.
 Zostawił napiwek wysokości 15%.
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (helpful information)wskazówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Bob gave us some tips about travelling in Italy.
 Bob dał nam trochę wskazówek odnośnie podróżowania po Włoszech.
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (end)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She is at the tip of the pier.
 Była na dalekim końcu mola.
tip vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (leave extra money)zostawiać napiwek ndk. + m
  zostawić napiwek dk. + m
 It is customary to tip 15% in American restaurants.
 Zwyczajowo zostawia się 15% napiwku w restauracjach amerykańskich.
tip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (incline)nachylać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nachylić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He tipped the pitcher to fill his glass.
 Nachylił dzbanek, aby napełnić swoją szklankę.
tip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (give extra money)dawać napiwek ndk. + m
  dać napiwek dk. + m
 Charlotte always tips well when she eats out.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pointed end)czubek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The tip of the pencil was sharp.
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (apex)szczyt, wierzchołek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He stood on the tip of the hill.
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (covering for an end)flek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Her high-heeled shoes had rubber tips.
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (garbage dump)wysypisko śmieci n + m, l.mn.
 He took all the garden waste to the tip.
tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (volleyball)lekkie uderzenie przym. + n
tip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be overturned)wywracać się, przewracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wywrócić się, przewrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The wheelbarrow is going to tip over.
tip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (dump)wyrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She tipped the contents of her bag on the floor and looked for her keys.
tip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (volleyball)lekko uderzyć przys. + dk.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
tip [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (inform, warn) (potoczny)dawać komuś cynk zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dać komuś cynk zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
felt pen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fiber-tipped marker pen)pisak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (gruby)mazak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You can write on anything with a felt-tip pen -- paper, wood, even metal.
felt tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (fibre-tipped pen)czubek pióra m + n
 Mark the position on the wall using a felt tip.
garbage dump (US),
rubbish dump,
rubbish tip (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(place where refuse is disposed of)wysypisko śmieci n + m, l.mn.
 Some towns don't provide garbage collection; residents must take their trash to the town garbage dump. We took all our old furniture to the rubbish dump.
hot tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (suggestion: [sth] profitable)tłumaczenie niedostępne
 The website provides hot tips for horse racing.
be on the tip of your tongue exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (answer, etc.: hard to recall) (przenośny)mieć coś na końcu języka zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
tip [sb] off to [sth],
tip [sb] off about [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (inform, warn) (potoczny)dawać komuś cynk o czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dać komuś cynk o czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
tip-off,
tipoff
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (hint, warning)poufna informacja przym. + ż
  (potoczny)cynk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
tipoff nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jump ball: begins basketball period)rzut sędziowski m + przym.
tip out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (empty by upturning)opróżniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  opróżnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
tip over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (overturn, cause to topple)przewracać, wywracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przewrócić, wywrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you stack too many books on top of that tiny desk, it'll tip over! .
tip up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (overturn, cause to topple)przewracać, wywracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przewrócić, wywrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
wingtip,
wing tip
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(extremity of plane wing)końcówka skrzydła ż + n
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "tip your hat to sb" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'tip your hat to sb'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.