timing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtaɪmɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈtaɪmɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(tīming)

From the verb time: (⇒ conjugate)
timing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: timing, time

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
timing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (picking right time to do [sth])wybór momentu m + m
 With perfect timing, Tim suggested an ideal solution, just as everyone thought they would never find one.
timing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measuring of time)koordynacja czasowa ż + przym.
 The timing of the experiment was closely monitored.
timing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (event)kkordynacja czasowa ż + przym.
 The timing of the exhibition clashed with my holiday, so I couldn't go.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (concept)czas mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Time passes quickly when you are older.
 Czas szybko mija, jak jest się starszym.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (specific hour)godzina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 What time is it? It's 3:20.
 Która jest godzina? Jest 3:20.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (duration)czas mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 How much time will this meeting take?
 Ile czasu zabierze to spotkanie?
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period)wtedy przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  moment mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 At the time, we were just fifteen years old.
 Wtedy mieliśmy tylko piętnaście lat.
 W tym momencie mieliśmy tylko piętnaście lat.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (count: instances)raz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We have eaten there three times.
 Jedliśmy tam trzy razy.
time [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports: measure)mierzyć czas ndk. + m
  zmierzyć czas dk. + m
 The coach timed the runner's sprint.
 Trener zmierzył czas sprintu biegacza.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moment to spare)czas mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Do you have time to talk?
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (occasion)czas mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  pora żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 It's party time! Let's put on our dancing shoes!
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (season)pora żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Have you ever visited Normandy in apple blossom time?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
time adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (related to time)czasowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  w czasie przyim. + m
 Some people believe that time travel is possible.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instant)moment mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  wtedy przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Where was he at that time?
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (era)okres mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The sixties were an interesting time in America.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lifetime)życie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He has loved a lot of women in his time.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: rhythm)rytm mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 In many bands, the drummer keeps time.
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: tempo)tempo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 What time should I play this piece in? Allegro, do you think?
time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measurement type)czas mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We are on Daylight Savings Time now.
times preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (multiplied by)razy m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 Three times two is six.
time [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (regulate)regulować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyregulować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We timed the engine so the spark plugs fire at the right intervals.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'timing' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the [car's, truck's] timing belt, the timing is [important, essential], the timing will have to be perfect, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "timing" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'timing'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.