tight

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtaɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/taɪt/ ,USA pronunciation: respelling(tīt)


Inflections of 'tight' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
tighter
adj comparative
tightest
adj superlative

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
tight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (close-fitting)obcisły, dopasowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Jane looked good in her tight jeans.
 Jane wyglądała dobrze w obcisłych jeansach.
tight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (secure)ciasno przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Make sure the knot is really tight.
 Upewnij się, że węzeł jest naprawdę ciasno zawiązany.
tight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without slack)napięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The cord is so tight that it doesn't move when you pull it.
 Sznur jest tak napięty, że nie rusza się, kiedy go pociągniesz.
tight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (allowing no leakage)szczelny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The joint needs to be tight so the pipe doesn't leak.
tight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (closely packed)ciasno przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The trunk was packed tight for the trip.
tight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (concise in style)zwięzły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The short story had tight, precise sentences.
tights (UK),
pantyhose (US)
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(women's pantyhose)rajstopy ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 It was a bit chilly, so Linda put on a pair of tights under her skirt.
tights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (skintight legwear)trykoty m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 The footman wore tights below his breeches.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
tight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (situation: difficult)trudny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (przenośny)napięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It was a tight situation with both of Dan's customers there at the same time.
tight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (high level)ścisły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The dictator had tight control over his military.
tight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (friends: close)mocno zaprzyjaźnieni przys. + przym.
  (przenośny)silnie związani ze sobą wyr.
 We were really tight in high school.
tight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (conditions: difficult)trudny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The job market is tight right now. You will be lucky to find something.
tight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (stingy, miserly)skąpy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The millionaire was so tight with his money that he didn't have a nice stereo.
tight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang, dated (drunk)pijany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The businessmen went to the bar to get tight.
tight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (time: restricted)napięty termin przym. + m
 My client wants this job finished by Friday; it's going to be tight, but I think I can manage it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
airtight,
air-tight
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(completely sealed)hermetyczny, szczelny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
hold [sth] tight vtr + adv (grasp firmly)mocno trzymać przys. + ndk.
 The woman held her bag tight as she hurried along the dark street.
hold [sb] tight vtr + adv (hug)mocno ściskać przys. + ndk.
  mocno uściskać przys. + dk.
 Tim held his girlfriend tight, before saying goodbye.
hold tight vi + adv figurative (persist, wait)czekać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaczekać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'll be back in one moment - hold tight. Hold tight, I will be there soon.
hold tight vi + adv (brace yourself)trzymać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 "Hold tight," shouted the ride operator as the rollercoaster began to move.
hold tight vi + adv figurative (prepare yourself) (przenośny)trzymać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Hold tight, the next few months could prove to be a bumpy ride!
in a tight spot adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (in difficult situation)w trudnej sytuacji wyr.
 Stan usually turns to Larry for help when he is in a tight spot.
skintight,
skin-tight
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(very close-fitting)ciasny, obcisły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The girls were all wearing skin-tight shirts and short skirts.
Sleep tight interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Sleep well)śpij dobrze wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
tight fisted,
tight-fisted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal, figurative (stingy, miserly)skąpy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
tight-fitting,
tight fitting
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(clothing: snug, fitting closely)obcisły, opięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Melissa wears tight-fitting clothes hoping to attract attention.
tight-fitting,
tight fitting
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(snugly-joined)ściśle dopasowany przys. + przym.
 A skilled carpenter makes joints so tight fitting that they're invisible.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'tight' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the [knot, bow] was (tied) tight, the tight [knot], the rope is too tight, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "tight" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'tight'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.