thick

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈθɪk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/θɪk/ ,USA pronunciation: respelling(thik)

Inflections of 'thick' (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
thicker
adv comparative
thickest
adv superlative
Inflections of 'thick' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
thicker
adj comparative
thickest
adj superlative

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (deep)gruby przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You could see that it was good quality because the glass was thick.
 Widać było, że produkt był dobrej jakości, ponieważ szkło było grube.
thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dense)gęsty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She was beautiful with her long, thick hair.
 Była piękna ze swoimi długimi, gęstymi włosami.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (broad from side to side)gruby przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The trunk of a redwood is extremely thick at the base.
thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (liquid: not watery)gęsty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The milkshake was too thick to use a straw.
thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (air: sultry)parny, duszny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The thick air of the South in summertime can be oppressive.
thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fog, darkness: impenetrable)gęsty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The thick fog caused many traffic accidents.
thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pronounced)wyraźny, mocny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The foreigner had a thick accent.
thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." colloquial (stupid) (kolokwialny)tępy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The translator was too thick to figure out the instructions.
thick with [sth] adj + prep (full of)pełno przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  pełen przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The woods were thick with bushes.
thick advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a thick layer)grubo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Spread the jam thick.
thick advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (densely)gęsto przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The weeds grow thick on that side of the yard.
the thick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (densest part)centrum nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Wherever there was trouble, he was in the thick of it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a bit thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (substance: not runny)trochę gruby przys. + przym.
 The gravy seems a bit thick; I can stand a spoon in it!
a bit thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, figurative, pejorative, slang (person: not intelligent)trochę ciemny przys. + przym.
 He's a bit thick, but really nice all the same.
lay it on thick vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (compliment effusively)prawić duże komplementy
 He keeps telling me how fabulous I look; he's really laying it on thick and I am getting embarrassed.
lay it on thick v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (exaggerate to mislead)ostro przesadzać przys. + ndk.
  ostro przesadzić przys. + dk.
 At the interview he laid it on thick how much past experience he had, which made me suspicious.
thick accent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (heavy foreign or regional pronunciation)silny akcent przym. + m
thick head nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stupid person)głupek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Can you explain it to me again, please? I have a thick head.
thick head nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inability to accept new ideas)tłumaczenie niedostępne
 I wish you could get it through your thick head that times have changed!
thick skinned,
thick-skinned
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(insensitive to criticism)wrażliwy, delikatny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 He has to be thick skinned to put up with all the criticism he gets.
thickset,
thick-set
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(stocky)krępy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Jake was thin in high school, but in his twenties he became thickset because he stopped exercising.
through thick and thin advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (through all manner of difficulties) (przenośny)na dobre i na złe wyr.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'thick' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: are in the thick of it now!, the [paper, fabric, jacket, wall] is too thick, (in) the thick of the [fight, fray, debate, battle, crowd], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "thick" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'thick'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.