WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

there is nothing to find fault with


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "there" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: is | nothing | to | find | fault | with

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in or at that place)tam zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 He was there at the bar.
 On był tam, przy barze.
there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at that point)tutaj zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
  w tym punkcie wyr.
 OK, class, let's stop there. It's time for lunch.
 Dobrze, uczniowie, przerwijmy tutaj. Czas na obiad.
there pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (introductory pronoun) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)- -
 There is a way.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on that issue)w tej sprawie wyr.
 I agree with you there.
there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to that place)tam zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 I'm going there tonight.
there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (indicating location)tam zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 There he is.
there interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (approval)tak wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 There! That's just what we need.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
Do what there is to do. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Take the necessary action.)rób co trzeba
  zrób co trzeba
down there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in that lower place) (iść)na dół przyim. + m
  (być)na dole przyim. + m
 I don't want to go down there; the basement looks scary!
down there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, euphemism (in or to Hell) (być)w piekle przyim. + n
  (iść)do piekła przyim. + n
down there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, euphemism (in genital area) (przenośny)na dole przyim. + m
Hang in there! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (do not be discouraged) (potoczny)trzymaj się wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  (potoczny)nie poddawaj się wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Hang in there, John, you've almost made it!
here and there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in various places)tu i tam
 He lived an aimless existence, wandering here and there but never settling anywhere.
hi there interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (hello)cześć wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Hi there, Janis, how have you been?
in there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in or into that place)tam zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 I'm going in there. Are you coming too?
it's no use doing [sth],
there's no use doing [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(it is pointless)nie ma sensu czegoś robić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 It's no use calling out his name, he can't hear you any more.
 Nie ma sensu krzyczeć jego imienia; on już cię nie słyszy.
there's no use in doing [sth],
there's no point doing [sth],
there's no point in doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(it is pointless)nie ma sensu czegoś robić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 There's no point in asking Jake if you can borrow his car; he'll say no. There's no point crying over spilled milk.
out there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (outside)na zewnątrz przyim. + n
out there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in space)w przestrzeni kosmicznej wyr.
 Have you ever looked at the stars and wondered if there's anyone out there?
over there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in that direction or place)tam przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The cake is over there.
see you there interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye until a given future event)do zobaczenia tam
so there interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing defiance, determination)a nie mówiłem
 I don't need your help anyway! So there!
there are exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (indicating [sth] plural)są, jest posił.czasownik posiłkowy: Czasownik niepełniący samodzielnej funkcji w zdaniu (np. być może, móc oddychać)
  znajduje się, znajdują się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 There are fifteen men in this office and only three women.
 W tym biurze jest piętnastu mężczyzn i tylko trzy kobiety.
there is,
there's
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(indicating [sth] singular)jest posił.czasownik posiłkowy: Czasownik niepełniący samodzielnej funkcji w zdaniu (np. być może, móc oddychać)
  znajduje się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
Uwaga: incorrectly but commonly used with plural nouns
 There's a bank just across the street.
 Zaraz po drugiej stronie ulicy jest bank.
There is more than meets the eye. exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (This is not what it seems.)więcej niż się wydaje wyr.
  (przenośny)więcej niż widać na pierwszy rzut oka zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The carpet's wet – there's more to this than meets the eye.
there is no question interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (it is indisputable)nie ma mowy, nie ma dyskusji wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 He's an evil man; there is no question.
there is no question (it is indisputable that)nie ma mowy o
 There's no question many citizens resent paying taxes.
there is no such thing as a free lunch exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (everything has a cost)nie ma nic za darmo
 When Bob had to pay taxes on the free gift, he remembered that there is no such thing as a free lunch.
there you go exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (just as expected)no i proszę wyr.
  proszę bardzo wyr.
 There you go; I knew the cat wouldn't come when you called his name.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "there is nothing to find fault with" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'there is nothing to find fault with'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.