therapeutic

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌθɛrəˈpjuːtɪk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˌθɛrəˈpjutɪk/ ,USA pronunciation: respelling(ther′ə pyo̅o̅tik)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
therapeutic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (healing)leczniczy, terapeutyczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Katherine finds keeping a journal therapeutic.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
therapeutic index nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (toxicity or safety of a drug)indeks terapeutyczny m + przym.
 Practitioners must take therapeutic index into consideration when deciding which drug to prescribe.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'therapeutic' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "therapeutic" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'therapeutic'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.