theory

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈθiːəri/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈθiəri, ˈθɪri/ ,USA pronunciation: respelling(thēə rē, thērē)

Inflections of 'theory' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": theories

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
theory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scientific)teoria żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The scientist tested her theory.
theory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explanation)teoria żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I have a theory about why Fred has been so happy lately; I think he might have a new girlfriend.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
domino theory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (idea that one event will precipitate others)teoria domina ż + n
 According to the domino theory, the events leading up to an accident are similar to a row of dominoes.
domino theory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (idea that if one country becomes communist, others follow)teoria domina ż + n
 According to the domino theory, if Vietnam fell to communism, other countries in southeast Asia would quickly follow.
general theory of relativity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: Einstein's theory of gravity)ogólna teoria względności wyr.
 Einstein's general theory of relativity replaced the Newton's earlier theory of gravitation.
have a theory viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (believe or suspect [sth])mieć teorię dk. + ż
 I have a theory that cats are more intelligent than dogs.
in theory advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in principle)w teorii przyim. + ż
 Communism's great in theory, but it would never work in the real world.
information theory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (science of data processing)teoria informatyki ż + ż
quantum theory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (theory of atomic and subatomic particles)teoria kwantowa ż + przym.
 Many people, even physicists themselves, have difficulty understanding quantum theory.
theory of evolution nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gradual change through generations)teoria ewolucji ż + ż
 Darwin's Theory of Evolution can never be proved conclusively.
theory of relativity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Einstein's ideas about space-time)teoria względności ż + ż
 Einstein's theory of relativity reshaped modern physics.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'theory' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [scientific, conspiracy, political] theory, the theory of [evolution, gravity], [Darwin's, Einstein's] theory, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "theory" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'theory'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.