theme

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈθiːm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/θim/ ,USA pronunciation: respelling(thēm)


Inflections of 'theme' (v): (⇒ conjugate)
themes
v 3rd person singular
theming
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
themed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
themed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
theme nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (topic)temat mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The theme of the book was that good triumphs over evil.
 Tematem książki był triumf dobra nad złem.
theme nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: motif)motyw mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 That song has a nice theme.
 Ta piosenka ma przyjemny motyw.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
theme adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music: of a movie)przewodni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Do you like the movie's theme song?
 Podoba ci się temat przewodni z tego filmu?
theme nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short composition)wypracowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Our homework was to write a theme on the use of metaphor in the poem.
theme nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (central idea)motyw mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The common theme in his life was his desire to provide for his family.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
theme and variations nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (classical music: repetition of material with changes)temat i wariacje wyr.
 Beethoven's "Diabelli Variations" are a famous example of the theme and variations form of music.
theme park nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fairground)park rozrywki m + ż
 The Walt Disney Company operates theme parks in the US, France, Japan, and China.
theme song nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (signature tune)piosenka przewodnia ż + przym.
 I really like the theme song they use for that TV programme.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'theme' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [show, TV, movie] theme, [scary, appropriate, catchy] theme [music, tune, song], a [recurring, current, common, different, pivotal] theme, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "theme" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'theme'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.