WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
the best nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] or [sth] superior to all others)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
all the best nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (good wishes)najlepsze życzenia przym. + n, l.mn.
 I wish you all the best in your new career.
do the best you can v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try your hardest)starać się jak się może
 Just do the best you can. That's all anybody could ask for.
hope for the best v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be optimistic)mieć nadzieję na najlepsze rozwiązanie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I'm not sure whether it will rain; we'll just have to hope for the best.
It is all for the best,
It's all for the best
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(outcome is beneficial)tak jest najlepiej wyr.
 I lost my job, but it's all for the best since now I can start a business, just like I always wanted.
make the best of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do what you can)wykorzystywać coś jak najlepiej zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wykorzystać coś jak najlepiej zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Eric made the best of the limited time available to see as much of the town as he could.
make the best of it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (cope)wykorzystywać to jak najlepiej zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wykorzystać to jak najlepiej zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The weather wasn't ideal for a day by the sea, but we decided to make the best of it.
the best part of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (most)większość czegoś żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  większa część czegoś wyr.
 It took us the best part of the morning to finish the job.
to the best of your ability advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as well as you can)na miarę własnych możliwości
 Just look after the dog to the best of your ability.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'the best' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "the best" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'the best'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.