thatched

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈθætʃt/


Na tej stronie: thatched, thatch

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
thatched adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cottage: with straw roofing)kryty strzechą przym. + ż
 Rebecca dreams of living in a cottage with a thatched roof in England.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
thatch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (roof: cover with straw, etc.)pokrywać strzechą ndk. + ż
  pokryć strzechą dk. + ż
thatch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (roof covering: straw, etc.)strzecha żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Many of the older homes in the area have roofs made of thatch.
thatch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (thick hair on head)szczecina, czupryna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Ned had a thatch of light blonde hair and a thick beard.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
thatched | thatch
AngielskiPolski
thatched hut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small shelter covered in straw)chata kryta strzechą
 Many African tribes still rely on thatched huts for shelter.
thatched roof nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (straw covering for top of building)słomiany dach przym. + m
  strzecha żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "thatched" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'thatched'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.