term

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtɜːrm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tɝm/ ,USA pronunciation: respelling(tûrm)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (word or phrase)termin, zwrot mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The term 'basket case' has an interesting origin.
 To zdanie nie jest tłumaczeniem zdania angielskiego. Czy wiesz co znaczy zwrot „myśleć o niebieskich migdałach”?
term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of time)termin mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There is a thirty-day term for making payments.
 Mamy trzydziestodniowy termin na dokonanie zapłat.
term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of the school year) (w szkole)półrocze nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  okres mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (na studiach)semestr mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She enrolled in five classes for the spring term.
term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prison) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 The thief was sentenced to a four-year term of imprisonment.
 Złodziej został skazany na cztery lata więzienia.
term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tenure)kadencja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The president serves a four-year term.
terms nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (relationship)stosunki m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 I heard that they are not dating any more. Are they still on friendly terms?
terms nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (agreement)porozumienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The two sides came to terms, and signed the contract.
terms nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (fee and conditions)warunki m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 What are your terms for performing the operation privately, doctor?
terms nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (legal conditions or rules)warunki m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 It all depends on the terms of the contract. Is there a warranty?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (full pregnancy)planowy termin porodu wyr.
 She carried the baby to term, and it was born healthy.
term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: part of an equation)składnik, człon mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The first term is unknown and denoted by an 'x'.
term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: part of a series)wyraz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The first four terms of this geometric series are 1, 2, 4, 8.
term [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (express)określać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  określić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  wyrażać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrazić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It all depends on how you want to term it; is it cheap or is it inexpensive?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
four-year term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (official period of four years)czteroletnia kadencja przym. + ż
 In the United States the President serves a four-year term.
full term,
full-term
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(completion)ukończenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
full term,
full-term
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(complete)kompletny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 John F. Kennedy was not a full-term president as he was assassinated after less than three years in office.
half term,
half-term
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(school, etc.: mid-trimester break)półrocze nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 We're planning to spend a few days in Wales during half term.
long-term,
long term
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(extended, over a long time)długotrwały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (kredyt)długoterminowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 How can I improve my long-term memory? Luckily the condition is not long term.
long-term memory,
long term memory
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(permanent recall of facts)tłumaczenie niedostępne
 My long-term memory is fine, but I have no idea what I did this morning.
midterm,
mid-term
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(during term)w połowie przyim. + ż
 The results of the mid-term vote surprised everyone.
multicolor,
UK alt term: multicoloured
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (having many colours)wielokolorowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
new term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (school, college: new trimester)nowe semestr przym. + m
 The children are all ready for the new school term.
prison term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of imprisonment)wyrok więzienny m + przym.
 She's serving a six-month prison term for assaulting her landlord.
prison term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (punishment: prison sentence)wyrok więzienny m + przym.
 The judge sentenced him to a long prison term.
set term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fixed period)ustalony termin przym. + m
 Board members are elected for a set term of two years. Home mortgage loans are payable over a set term, usually fifteen or thirty years.
short term,
short-term
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(temporary, not long-lasting)krótkoterminowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 My short-term educational goal is to graduate college.
short-term memory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (capacity for recall over a brief period)krótkoterminowa pamięć przym. + ż
 After he reached eighty years old, his short-term memory failed.
technical term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (specialist name for [sth])pojęcie techniczne n + przym.
 The technical term for bad breath is halitosis.
term of office nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period in power)kadencja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The mayor's term of office is coming to an end.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'term' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: termed the [theory, discovery, invention], a [short, long, half, full] term [in office, as president], [need, have] to hand in my term paper, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "term" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'term'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.