tell

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtɛl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/tɛl/ ,USA pronunciation: respelling(tel)

Inflections of 'tell' (v): (⇒ conjugate)
tells
v 3rd person singular
telling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
told
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
told
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
tell [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inform, convey)mówić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Tell me what he said. I finally told her what happened.
 Powiedz mi, co on powiedział.
tell [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inform)mówić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If someone is bullying you, tell the teacher.
 Jeśli ktoś się nad tobą znęca, powiedz nauczycielowi.
tell viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (notice)widać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Can you tell that I've put on ten pounds?
 Czy widać, że utyłam dziesięć funtów?
tell [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recount: a story)opowiadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  opowiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
tell viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (confess)mówić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I interrogated him, but he would not tell.
tell [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (story)opowiadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  opowiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He told the story to his daughter.
tell [sb],
tell [sb] [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(announce)mówić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He told the whole school that he was leaving to become a rock musician.
tell [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reveal)powiedzieć o czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 We told them our secret.
tell,
tell [sb] to do [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(command, order)kazać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He told her to clean her room.
tell [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (distinguish) (pomiędzy dwoma)dostrzegać różnicę ndk. + ż
  dostrzec różnicę dk. + ż
  (jeden od drugiego)odróżniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odróżnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Can you tell the difference between these two colours? I can't tell that one from this one.
tell [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (identify)powiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  wiedzieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Can you tell who it is?
 Potrafisz powiedzieć, kto to jest?
tell [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (realize)powiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It's hard to tell who it is in this light.
tell [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assure)mówić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I have done all the work, I tell you.
tell [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (explain)powiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Tell me exactly how you came to this conclusion.
tell [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (report to)powiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You've broken my toy car. I'm telling Mum!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
tell [sth/sb] apart vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (distinguish between)rozróżniać coś/kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozróżnić coś/kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The twins are so alike that it's not easy to tell them apart.
tell on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US, informal, figurative (have an effect on)dawać się we znaki zwrot zwr. ndk.
  dać się we znaki zwrot zwr. dk.
  wpływać na kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wpłynąć na kogoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 After a few glasses, that red wine really starts to tell on you.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
show and tell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (school: class speaking exercise)tłumaczenie niedostępne
 Johnny, what did you bring for show-and-tell?
tell a lie v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." ([sb]: not tell truth)mijać się z prawdą zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I used to tell a lot of lies when I was a little kid.
tell how vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (describe the manner in which)mówić jak
  powiedzieć jak
 If you'll tell me how to bake a pie, I'll bake you one tomorrow.
tell jokes v (recount funny stories)żartować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zażartować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
tell of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recount)opowiadać o ndk. + przyim.
  opowiedzieć o dk. + przyim.
tell off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (reprimand)ganić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zganić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
tell on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (inform against)donosić na ndk. + przyim.
  donieść na dk. + przyim.
 If a little boy does something naughty, his sister will always tell on him.
tell tales v informal (inform on [sb])skarżyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Telling tales is what he does best, so you'd better not confide in him.
tell the future v (predict what will happen)przepowiadać przyszłość ndk. + ż
  przepowiedzieć przyszłość dk. + ż
 If I could tell the future it would probably scare me to death.
tell the truth v (be honest)mówić prawdę ndk. + ż
  powiedzieć prawdę dk. + ż
 If a woman asks if you can guess her age, never tell her the truth!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'tell' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: tell a [secret, lie, fib, joke], don't tell [lies, fibs, stories, tales], told us the [news, truth, secret], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "tell" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'tell'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.