tearing

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈtɛərɪŋ/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(tēringfor eyes/weeping; târing for other senses)


From the verb tear: (⇒ conjugate)
tearing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
tear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (from eyes)łza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Tears ran down his cheek.
 Łzy płynęły mu po policzku.
tear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rip)rozdarcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 There's a tear in my jacket.
 To zdanie nie jest tłumaczeniem zdania angielskiego. Nie ruszaj się, bo powiększysz rozdarcie.
tear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rend, rip)wyrywać, wydzierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrwać, wydrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He tore the page from the book.
 Wyrwał stronę z książki.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
tears nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (water from eyes, collectively)łzy ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
  płacz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
tear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (form tears)łzawić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 It was so cold my eyes started tearing.
tear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become torn)rozdzierać się, drzeć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rozedrzeć się, podrzeć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 This page is tearing: I need some tape.
tear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (move fast)pędzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  popędzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The car tore down the street.
tear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (damage: ligament)naderwać więzadło dk. + n
 She's torn her knee, and won't be able to play.
tear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rip: clothing)drzeć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He tore his shorts climbing a tree.
tear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pull up)wyrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She tore the weeds from the ground.
tear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wrench)odrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oderwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He tore a leg from the chicken and started eating.
tear [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (distress) (przenośny)rozdzierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozedrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'm torn as to whether I should go or stay.
tear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (divide)dzielić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podzielić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (przenośny)rozdzierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozedrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The country was torn in two by the issue.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
tear [sb] away vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (remove, absent: oneself) (potoczny)zmywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (potoczny)zmyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 It was difficult to tear the child away from the television when it was time for bed.
tear off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (leave hurriedly) (potoczny)zmywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (potoczny)zmyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
tear up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (become teary-eyed)zalewać się łzami zwr. ndk. + ż, l.mn.
  zalać się łzami zwr. dk. + ż, l.mn.
 If he sings a sad song, I'm going to tear up for sure.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
tear apart vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (rip to pieces)rozdzierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozedrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He tore apart the green pear with his bare hands.
tear apart vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (devastate emotionally) (przenośny)rozdzierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)rozedrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Getting a cancer diagnosis can tear you apart.
tear apart vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (give negative opinions of) (przenośny)obrzucać błotem ndk. + n
  obrzucić błotem dk. + n
 The art critic just tore apart the painting.
tear apart vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (rip off forcefully)odrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oderwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
tear away viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (run off, leave hurriedly)umykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  umknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She was angry, so she tore away from the house.
tear down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (dismantle, demolish)rozbierać, burzyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozebrać, zburzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The government must tear down several houses to build the highway.
tear down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (destroy)niszczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zniszczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 His cutting remarks tore down her fragile self esteem.
tear down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (criticize harshly)ostro krytykować przys. + ndk.
  ostro skrytykować przys. + dk.
tear from vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pull or rip out of)wyrywać z ndk. + przyim.
  wyrwać z dk. + przyim.
 The story line of the drama was torn from the headlines.
tear gas nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chemical: irritates the eyes)gaz łzawiący m + przym.
 The cops fired tear gas into the crowd when they refused to disperse.
tear off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (detach by ripping)odrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oderwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He tore off the wrapping to discover what was inside.
tear open vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (open by ripping or pulling)rozdzierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozedrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Children tear open their gifts on Christmas morning.
tear out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove by ripping)wyrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He tore out a page from the magazine.
tear [sth] to pieces v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (rip apart)drzeć na kawałki zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  podrzeć na kawałki zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 He was so angry when he read the letter he tore it to pieces.
tear to pieces vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (criticize harshly)ostro krytykować przys. + ndk.
  ostro skrytykować przys. + dk.
 I auditioned for the play and the judges tore me to pieces.
tear [sth] to shreds,
rip [sth] to shreds
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (fabric, paper: rip to pieces)drzeć na strzępy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  podrzeć na strzępy zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The dog's torn my pillow to shreds. The lion tore his prey to shreds.
tear to shreds vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (criticize harshly)ostro krytykować przys. + ndk.
  ostro skrytykować przys. + dk.
 The boss lost his temper and tore his co-worker to shreds.
tear up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rip to pieces)drzeć, targać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podrzeć, potargać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'm going to tear up the letter you wrote me.
tore,
tear
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
(tear: simple past)tłumaczenie niedostępne
 The children eagerly tore the wrapping paper off of the presents.
wear and tear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (damage caused by use)podniszczenie używaniem n + n
 The insurance company will pay for accidental damage, but not wear and tear.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'tearing' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "tearing" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'tearing'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.