takeaway

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈteɪkəweɪ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(tākə wā′)


Na tej stronie: takeaway, take, take away

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
takeaway nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (takeout, food to go)na wynos przyim. + m
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grab)brać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wziąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She took the money and ran to the store.
 Wzięła pieniądze i pobiegła do sklepu.
take [sth] to [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transport, carry)brać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wziąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He took the radio to his friend's house.
 Wziął radio do domu swojego przyjaciela.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accept, receive)brać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wziąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I refuse to take your money.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (steal)brać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wziąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He didn't have the money to pay for the candy, so he just took it.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (snatch)zabierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zabrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The robber took my purse and ran away.
take [sth] from [sb] vtr + prep (snatch, confiscate)zabierać komuś coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zabrać komuś coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 His friend took the TV from him.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (serve yourself)brać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wziąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Please, take a cake from the tray.
take [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (convey, transport)zabierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zabrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Will you take me to the bus station?
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go by: form of transport)brać, łapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wziąć, złapać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We took a taxi home at the end of the night.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
take nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fish, game caught) (ryby)połów mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (polowanie)upolowana zwierzyna przym. + ż
 Your take is limited to three fish per month.
take nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (money: earnings, takings)wpływy kasowe m, l.mn. + przym.
 The take for tonight's show was three thousand dollars.
take nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cinema: recording of a scene)ujęcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 OK, everybody. This is going to be our fifth take. Let's get it right now. Action!
 Uwaga wszyscy. To będzie nasze piąte ujęcie. Więc do dzieła. Akcja!
take nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound recording)nagranie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The second take had too much bass.
your take on [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opinion, view)opinia na jakiś temat wyr.
  pogląd na jakiś temat wyr.
 What's your take on the issue?
a take on [sth],
[sb]'s take on [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
mainly US (version, interpretation) (przenośny)spojrzenie na coś n + przyim.
 This movie is the director's take on the classic love story.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (machine: function)działać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadziałać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We had to oil it four times before the machine would take.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (adhere) (potoczny)trzymać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 I couldn't get the stamp to take no matter how many times I licked it.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (work as desired)działać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadziałać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The serum doesn't always take the first time, and a second inoculation may be needed.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (plant: take root, grow)przyjmować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przyjąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I do hope the lilac takes as I'd love a lilac hedge.
take viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be established, absorbed)zostać przyswojonym dk. + przym.
 I've tried to learn a few words of Japanese but they just don't seem to take.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get control)obejmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  objąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  przejmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przejąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The generals took power and exiled the President.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (seize, capture)zajmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zająć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  zdobywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdobyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The army took the town after forty-eight hours of fighting.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fish, game: catch) (zwierzyna)upolować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (ryby)złowić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We took ten brace of pheasants at the shoot.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move)przenosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przenieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The conveyor belt takes the part to the next station.
take [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrest)ująć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  aresztować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The police took the criminal without any problems.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (form of payment: accept)przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Do you take credit cards?
 Czy przyjmujecie karty kredytowe?
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (cost)kosztować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 How much will it take to buy this car?
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (money: win, earn)wygrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wygrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He took thousands of dollars at the casino.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use, run on) (baterie)działać na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 This camera takes long-life batteries.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sit down on)siadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  usiąść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Please come in and take a seat.
take [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (admit, accept)przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We only take the most intelligent students in this college.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enrol in, study)zapisywać się na coś zwrot zwr. ndk.
  zapisać się na coś zwrot zwr. dk.
 I decided to take French next term.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wear: shoe size)nosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I take a size six in boots, but a size five in shoes.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wear: clothing size)nosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 What size do you take?
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ingest)zażywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zażyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)brać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wziąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He takes the medicine without complaining.
take [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (cheat, rob) (potoczny)nabierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nabrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He realized that he had been taken when the camera he bought had no working parts inside.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (endure)znosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  znieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I can't take it any more! Let me out of here!
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (require: time)zabierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zabrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 How long did it take?
 Ile czasu to zabrało?
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (require)trzeba zrobić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 What will it take to convince you?
 Co trzeba zrobić, żeby cię przekonać?
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (amount: accept as payment)brać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wziąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Will you take three hundred pounds for the table?
take [sth] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (derive from)czerpać coś z czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zaczerpnąć coś z czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 This musical takes its inspiration from a Shakespeare play.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bath, shower: use)brać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wziąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I am so dirty. I really need to take a bath.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use for flavour)dodawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dodać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (cukier)słodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (cukier)posłodzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I take two sugars in my coffee.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go on: vacation) (na wakacje)jechać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pojechać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We took a holiday in Argentina last year.
take [sth] away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove)wynosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wynieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Yes, please take the rubbish.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (kill, end: a life)pozbawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pozbawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The murderer has taken many lives.
 Morderca pozbawił życia wielu ludzi.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (game: capture)zdobywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdobyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He took one of his opponent's pawns in the chess game.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (baseball: not swing)ignorować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zignorować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The batter always takes the first pitch.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass, sit: a test, exam)zdawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podchodzić do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  podejść do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I'm taking my chemistry exam on Wednesday.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (view in a certain way)traktować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  potraktować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I don't know how to take what you just said. This is important work; we need to take it seriously.
take [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (image: capture)robić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The photographer took several shots of the bride and groom. I always take loads of photos when I'm on holiday.
take [sth] from [sth] vtr + prep (confiscate)zabierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zabrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The teacher took the magazine from the student.
take [sth] from [sth] vtr + prep (extract, quote)wziąć coś z czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 This line of poetry is taken from Dante's Inferno.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
take away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deprive [sb] of, confiscate)odbierać, zabierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odebrać, zabrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you take away people's guns, they might be angry at you, but at least they won't be able to kill you.
take away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (buy to consume off premises)brać na wynos zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wziąć na wynos zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
take away preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (minus, subtract)minus
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'takeaway' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: UK: [Chinese, Indian, Mexican, Italian] takeaway, UK: a [nearby, local] takeaway, UK: [order, phone for, get, eat] a takeaway, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "takeaway" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'takeaway'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.