WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
take it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (endure)znosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  znieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The pain was so great I couldn't take it any more.
take it,
take it that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(with clause: understand, believe)sądzić, że ndk. + spój.
 I take it that the minister will be resigning after this embarrassing incident.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
take it easy v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (relax)odprężać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  odprężyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Bruce loves to take it easy when he's at the cabin on the lake. Retirement is the time to take it easy.
take it out in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, Informal (accept [sth] in lieu of payment)kompensować, rekompensować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skompensować, zrekompensować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The liquor-store owner didn't have the money he owed, so they took it out in whiskey.
take it out on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (make [sb] suffer for one's bad mood)winić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Don't take it out on your sister; she had nothing to do with it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "take it" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'take it'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.