swoop

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈswuːp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/swup/ ,USA pronunciation: respelling(swo̅o̅p)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
swoop,
swoop on,
swoop down,
swoop down on
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(bird: fly down on prey)uderzyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uderzać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The eagle swooped down on the rabbit.
swoop,
swoop in,
swoop in on,
swoop down,
swoop down on
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(attacker, etc: move in)rzucać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rzucić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The Apaches swooped in on the camp while we were sleeping.
swoop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (swift plunge)uderzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 With a quick swoop the hawk grabbed the fish.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
in one fell swoop,
at one fell swoop
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(in a single fast action)za jednym zamachem wyr.
 Pests or disease can wipe out the entire crop in one fell swoop.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Kolokacje: a [fast, gliding, graceful, sudden] swoop, swooped to [catch, capture, graze, bite, land], [captured, caught, killed] in one swoop, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "swoop" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'swoop'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.