sure

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈʃʊər/, /ˈʃɔːr/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ʃʊr/ ,USA pronunciation: respelling(shŏŏr, shûr)

Inflections of 'sure' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
surer
adj comparative
surest
adj superlative

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sure adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (certain)pewny, pewien przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 "It's the 12th today." "Are you sure?"
sure,
sure that
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(with clause: certain)pewny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I'm sure that I turned off the stove.
 Jestem pewna, że wyłączyłam kuchenkę.
sure of [sth] adj + prep (certain of [sth])pewny czegoś przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Only reply if you are sure of the answer.
sure of [sth] adj + prep (confident)pewny, pewien przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The athlete was sure of his skills.
 Sportowiec był pewien swoich umiejętności.
sure of yourself adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (self-confident)pewny siebie przym. + zaim.
sure of [sth] adj + prep (certain to receive)pewny czegoś przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You're always sure of a warm welcome at this hotel.
sure interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (Yes!)pewnie wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Will I help you move? Sure!
 Czy pomogę ci w przeprowadzce? Pewnie!
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
sure adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hand: firm)pewny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The cook cut the meat with a sure hand.
sure adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (infallible)niezawodny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 For many, their conscience is the one, sure guide.
sure (to do [sth]) adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inevitable)pewny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Today's game is a sure win for us.
sure advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, informal (surely)z pewnością przyim. + ż
  na pewno przyim. + przys.
 It sure is going to be a hot day.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
for sure advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (certainly, definitely)zdecydowanie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Do you know that for sure or are you just guessing?
make sure vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ensure, ascertain)upewniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upewnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He made sure they were all listening before starting to speak.
not sure adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unsure of [sth])nie być pewnym zwrot posił.
 "Do you know when the movie starts?" "I'm not sure."
sure enough advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (as expected or predicted)rzeczywiście, faktycznie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Sure enough, the stray cat appears when it's time for supper.
sure enough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (certain, not doubtful)pewny, pewien przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The police were sure enough that whoever had killed Brown had also murdered Wilkins.
sure sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clear indication)pewny znak przym. + m
 When she starts tapping her foot it's a sure sign she's angry.
that's for sure! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing agreement) (potoczny)na bank! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 This operation will relieve the pain in your abdomen – that's for sure!
to be sure advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (certainly)dla pewności przyim. + ż
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'sure' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: (it's) a sure thing, I'm sure of it!, are you sure about [that, this]?, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "sure" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sure'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.