supreme

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/suˈpriːm/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/səˈprim, sʊ-/ ,USA pronunciation: respelling(sə prēm, sŏŏ-)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
supreme adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rank: highest, most powerful)najwyższy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Who's the supreme commander of the military?
supreme adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (quality: greatest, highest)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His supreme achievement was ridding the country of smallpox.
supreme adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (act: ultimate)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This car is the supreme example of what a perfect vehicle should be.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
supreme commander nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (highest-ranking military officer)naczelny dowódca przym. + m
supreme court,
Supreme Court
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (law: highest federal court)sąd najwyższy m + przym.
 Is there a Supreme Court ruling on that issue?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'supreme' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "supreme" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'supreme'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.