supposed

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/səˈpəʊzd/, /səˈpəʊzɪd/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/səˈpoʊzd, səˈpoʊzɪd/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(sə pōzd, -pōzid)


From the verb suppose: (⇒ conjugate)
supposed is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: supposed, suppose

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
supposed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (claimed, doubtful)domniemany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The supposed masterpiece discovered in the old house was a fake.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
suppose [sth],
suppose that [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(consider, imagine)zakładać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  założyć, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Suppose Janet gets fired over your mistake; what will you do then?
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
suppose viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (guess, think)przypuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przypuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
suppose viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (imagine that)przypuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przypuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
supposed | suppose
AngielskiPolski
be supposed to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have the responsibility or job of)być odpowiedzialnym za zwrot posił.
 He was supposed to finish the report by Monday, but he didn't turn it in until Wednesday.
be supposed to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be expected to)tłumaczenie niedostępne
 This lotion is supposed to eliminate wrinkles, but that's simply impossible.
be supposed to be vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (be thought to be)tłumaczenie niedostępne
 He is supposed to be the author of all those blackmail notes.
supposed to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intended, designed)przeznaczony do przym. + przyim.
 This pen is supposed to write smoothly even in space.
supposed to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rumored to)rzekomo być przys. + posił.
 This coffee is supposed to be the best, but I don't taste any difference from the cheaper brand.
supposed to be adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intending, planning to be)mieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The Rolling Stones are supposed to be coming to Vancouver this coming April.
 Rolling Stones mają przyjechać do Vancouver w kwietniu.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'supposed' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the supposed [site, place, spot] (of), the supposed [site] where [he died, it took place], the supposed [site] of the lost [treasure, city, kingdom], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "supposed" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'supposed'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.