superior

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/suːˈpɪərɪə/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/səˈpɪriɚ, sʊ-/ ,USA pronunciation: respelling(sə pērē ər, sŏŏ-)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
superior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better)lepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The superior product is the more expensive one.
superior to [sth/sb] adj + prep (better than)lepszy od czegoś/kogoś przym. + przyim.
 That car is superior to this one because it is more aerodynamic and more fuel-efficient.
superior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of higher rank)wyższy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Patricia has been moving up the ladder at work, getting promotions to superior positions every few years.
superior to [sb] adj + prep (of higher rank than) (w wojsku)starszy rangą od kogoś, wyższy rangą od kogoś wyr.
  (w firmie)mieć wyższe stanowisko od kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Gerald is the manager, so he is superior to Robert, who is only the deputy manager.
superior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (self-satisfied, arrogant) (pejoratywny)wyniosły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I can't stand Paul's superior attitude.
superior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] of higher rank)zwierzchnik, przełożony mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 If you want a pay rise, speak to your superior.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
mother superior,
Mother Superior
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(abbess: head nun)matka przełożona ż + przym.
superior court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (law: high court)sąd najwyższy m + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'superior' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Na listach: Biology, więcej…
Kolokacje: superior [size, speed, strength], is made of superior quality [materials, steel], are superior in [number, strength], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "superior" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'superior'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.