submarine

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsʌbməriːn/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˌsʌbməˈrin, ˈsʌbməˌrin/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(n. sub′mə rēn, submə rēn′; adj., v. sub′mə rēn)


Inflections of 'submarine' (v): (⇒ conjugate)
submarines
v 3rd person singular
submarining
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
submarined
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
submarined
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
submarine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (underwater vessel)łódź podwodna ż + przym.
 Burt was in the Navy and spent months on a submarine.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
nuclear submarine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (undersea vessel powered by atomic energy)podwodna łódź nuklearna wyr.
 Sailors on nuclear submarines are often out at sea for many months.
nuclear-powered submarine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (undersea vessel powered by atomic energy)nuklearna łódź podwodna wyr.
submarine sandwich nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (long sandwich)duża kanapka z długiej bułki
submarine warfare nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (under-sea combat)wojna podwodna ż + przym.
 The Germans used submarine warfare in WWII.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'submarine' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "submarine" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'submarine'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.