string

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈstrɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/strɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(string)

Inflections of 'string' (v): (⇒ conjugate)
strings
v 3rd person singular
stringing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
strung
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
strung
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
stringed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Rare)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
string nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cord)sznur mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  sznurek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Carl tied the parcel up with string.
string nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical instrument: cord)struna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Betty needs a new string for her guitar.
string nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (series)seria żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  ciąg mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
string of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (necklace: beads, pearls)sznur czegoś mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Emma wore a string of beads as a necklace.
string nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computer variable)ciąg mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
strings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (musical instruments: guitars, etc.)instrumenty strunowe m, l.mn. + przym.
  (w orkiestrze)smyczki m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 This piece of music is for strings.
string [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (instrument: attach strings)naciągać struny ndk. + ż, l.mn.
  naciągnąć struny dk. + ż, l.mn.
 The guitar maker strung the instrument.
string n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of stringed instruments)strunowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (w orkiestrze)smyczkowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The conductor turned to the string section of the orchestra.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
string n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (made of string)sznurkowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  z plecionki przyim. + ż
 Alice was carrying some oranges in a string bag.
string [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (racket, etc.: fit cords)naciągać struny ndk. + ż, l.mn.
  naciągnąć struny dk. + ż, l.mn.
 I need to string my tennis racket.
string [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (thread onto string)nawlekać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nawlec coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Yvonne strung the beads to make a necklace.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
string [sb] along vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (mislead)zabierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zabrać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The scammers strung Wilson along with promises of a one-third share in a $50 million windfall.
string [sb] along vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (keep waiting)zabierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zabrać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 John's been stringing Janet along for three years, but he won't marry her.
string [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (place at intervals)rozmieszczać coś, rozstawiać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozmieścić coś, rozstawić coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
string bean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (green vegetable)fasola zwyczajna ż + przym.
 My dad grows a variety of vegetables, such as peas and string beans.
string quartet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical group of 4 string instruments)kwartet smyczkowy m + przym.
 The Brussels String Quartet had a successful performance at The London Theatre.
string quartet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical piece for foursome)kwartet smyczkowy m + przym.
 The best string quartets in history were written by Haydn.
string [sth] together vtr + adv figurative (arrange coherently)składać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After his brain injury, he had difficulty stringing sentences together.
string [sth] together vtr + adv (beads, etc.: thread)składać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  złożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I like to string together small seashells to make a pretty necklace.
string up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (hang as punishment)wieszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powiesić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The angry mob yelled, "String him up!".
string up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hang as decoration)wieszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powiesić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Every Christmas, we string up the lights outside the house.
third string nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American football: players ranked third in ability)trzeci rozgrywający licz. + ż
third string adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (inferior)trzeciorzędny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
violin string nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cord on a violin)struna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He adjusted each violin string before starting to play.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'string' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a string quartet, string instruments, studies string theory, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "string" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'string'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.