strike

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈstraɪk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/straɪk/ ,USA pronunciation: respelling(strīk)


Inflections of 'strike' (v): (⇒ conjugate)
strikes
v 3rd person singular
striking
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
struck
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
struck
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
stricken
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Mainly used for figurative senses relating to emotions, afflictions, etc.)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
strike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work stoppage)strajk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The union called a strike for Friday.
 Związek zorganizował strajk na piątek.
strike [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hit)uderzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uderzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The boxer struck his opponent.
 Bokser uderzył swojego przeciwnika.
strike [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hit: a target)trafiać, uderzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  trafić, uderzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The arrow struck its target.
 Strzała trafiła w cel.
strike [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attack, hit)uderzać, atakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uderzyć, zaatakować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The hurricane struck us without warning.
strike [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (crash into)uderzać w coś/w kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  uderzyć w coś/w kogoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The car struck the guardrail.
strike [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clock: sound)wybijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The clock struck ten.
 Zegar wybił dziesiątą.
strike [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lightning: hit)uderzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uderzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They say lightning never strikes twice in the same place.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
strike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound from hitting)uderzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Can you hear the strike of the clock?
strike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attack)atak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The military strike killed three people.
strike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: miss)nieudana próba uderzenia piłki wyr.
 Three strikes and you're out.
strike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bowling: knocking over all pins)strącenie wszystkich kręgli wyr.
 I had three strikes in the game.
strike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instance of [sth] striking)uderzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Lightning strikes are reported in the area.
strike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unfavorable mark)okoliczność obciążająca ż + przym.
 The judge reminded the defendant that this was his second strike.
strike [sb] as [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give the impression)wydawać się komuś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Greg's story strikes me as an exaggeration.
 Opowieść Grega wydaje mi się przesadzona.
strike viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (attack)atakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaatakować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The army struck in the middle of the night.
strike viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stop work in protest)strajkować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The workers all decided to strike after their boss refused to negotiate salaries.
strike [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bite)kąsać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ukąsić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The snake struck his leg without warning.
strike [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (match: light)zapalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zapalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 To light the candles, first you need to strike a match.
strike [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accord: reach)osiągać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  osiągnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The two parties finally struck an agreement.
strike [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fall on)padać na coś/na kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  paść na coś/na kogoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 When light strikes an object, the wavelengths it reflects determine what colour that object will appear.
strike [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fall upon)upadać na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  upaść na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The egg broke when it struck the floor.
strike [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (locate by mining)trafiać na coś, natrafiać na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  trafić na coś, natrafić na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The town grew after somebody struck gold there.
strike [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (surprise)zaskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He was struck by the news of his cousin's death.
strike [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (text: put a line through)skreślać, wykreślać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skreślić, wykreślić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Strike all of the lines in the second paragraph.
strike [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (theater, film: dismantle set)demontować, zwijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdemontować, zwinąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
strike [sb] as [sth] vtr + conj (give the impression)wydawać się komuś jakieś zwrot zwr. ndk.
  wydać się komuś jakieś zwrot zwr. dk.
 His attitude really struck me as strange.
strike [sth] into [sth] vtr + prep (thrust)wbijać coś w coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wbić coś w coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The camper struck his pole into the ground.
strike [sth] into [sth] vtr + prep (instil)wzbudzać coś w czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wzbudzić coś w czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 It struck terror into their hearts.
strike [sth] from [sth] vtr + prep (text: delete from [sth])wykreślać coś z czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wykreślić coś z czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Strike that sentence from your article.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
strike [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." literary, figurative (afflict, kill)powalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He was struck down tragically in the prime of life.
strike [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (person: knock to ground)powalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 A soldier struck Aelfric down with his sword.
strike [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (law, ruling: invalidate)powalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The Supreme Court struck down state segregation laws.
strike up [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (initiate)zaczynać grać
  zacząć grać
 During our visit to Africa I struck up a friendship with our guide.
strike up [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (begin to play: music)zaczynać grać
  zacząć grać
 The orchestra struck up a cheerful waltz.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
air strike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: aerial attack)atak powietrzny m + przym.
 The military conducted an air strike on the enemy base.
air strike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (airline work stoppage)strajk lotniczy m + przym.
general strike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mass work stoppage)strajk ogólny m + przym.
 A true general strike could easily topple a government. The general strike was very impressive: practically no-one in the whole city went to work that day.
go on strike v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stop work)strajkować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zastrajkować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The workers went on strike to protest against a decrease in their wages.
hunger strike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (refusal to eat as a protest)strajk głodowy m + przym.
 The suffragettes used hunger strikes as a political tool.
hunger-strike viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (refuse to eat as a protest)podjąć strajk głodowy zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
on strike advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (refusing to work in protest)strajkujący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The workers are on strike until management agrees to give them a raise.
strike a balance v (reach a compromise)osiągać kompromis ndk. + m
  osiągnąć kompromis dk. + m
 It's a question of striking the right balance between quality and productivity.
strike a balance between v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (find compromise between)znaleźć złoty środek pomiędzy
 You need to strike a happy balance between video games and homework.
strike a chord (with [sb]) v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (resonate with [sb]'s feelings) (przenośny)trafiać komuś do serca zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (przenośny)trafić komuś do serca zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 His speech struck a chord with unemployed voters.
strike back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (retaliate)oddawać cios ndk. + m
  oddać cios dk. + m
 The sequel to Star Wars was The Empire Strikes Back.
strike off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (delete, remove: from a list)wykreślać, skreślać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykreślić, skreślić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I don't like them any more, strike them off the party list.
strike out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put a line through)przekreślać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekreślić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
strike out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (baseball: put batter out by pitching three strikes)tłumaczenie niedostępne
 The pitcher struck out the first two batters, but the third hit a home run.
strike out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (baseball: be struck out)tłumaczenie niedostępne
strike through vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cross out)wykreślać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykreślić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He struck through the irrelevant sentences.
strikebreaker,
strike breaker,
strike-breaker
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sb] who works during a strike)łamistrajk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The strikebreakers were harassed by protesters during the strike.
strikebreaking,
strike-breaking
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(working during a strike)łamistrajkowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The union forbids strikebreaking during official strikes.
wildcat strike nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unofficial work stoppage)dziki strajk przym. + m
 This year's post has been seriously affected by wildcat strikes.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'strike' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the [car, ship] struck a [rock, tree, person], [an air, a land, a sea, a nuclear, a military] strike (against), strike [workers, action, force], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "strike" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'strike'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.