strength

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈstrɛŋθ/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/strɛŋkθ, strɛnθ/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(strengkth, strength, strenth)WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (force)siła żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He built up his strength by going to the gym every day.
 Nabrał siły, chodząc na siłownię każdego dnia.
strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (resistance to force)wytrzymałość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The strength of the car's frame protects the passengers.
 Wytrzymałość ramy samochodu chroni pasażerów.
strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (positive characteristic)siła żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  prężność żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The strength of the economy reduced unemployment.
 Prężność gospodarki doprowadziła do obniżenia bezrobocia.
strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: best characteristic)mocna strona przym. + ż
  mocna karta przym. + ż
 His greatest strength was his honesty.
 Jego najmocniejszą stroną była uczciwość.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (light: intensity)moc żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The strength of a light bulb is measured in watts.
strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moral fortitude)siła żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 My children have given me great strength in this difficult time.
strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (force as a number of people)energia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The strength of the crowd showed that their cause had supporters.
strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of prices)tendencja zwyżkowa ż + przym.
 The strength of the price of oil caused a lot of problems for drivers.
strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (alcohol, drugs: potency)moc żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The strength of the whisky took him by surprise and he soon found himself feeling a little lightheaded.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
brute strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical strength alone)siła fizyczna ż + przym.
 It'll take a lot of brute strength to pull the horse out of that quicksand pit.
gain strength vtr + n (become stronger)nasilać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  nasilić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 After the operation, his legs were weak, but he did a lot of exercises to gain strength.
main strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (strongest point, area of advantage)najmocniejszy punkt przym. + m
 His main strength is his ability to speak both Latin and English.
moral strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (courage to do what is right)siła moralna, odwaga moralna ż + przym.
 You need to summon all your moral strength and tell him the truth.
strength of will nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (determination)siła woli ż + ż
 She was horribly tired, but forced her feet to move by sheer strength of will.
tensile strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (force needed to pull [sth] apart)wytrzymałość na rozciąganie wyr.
 Modern steel has a greater tensile strength than does iron.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'strength' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [great, mighty, extra, super, monumental] strength, strength [tests, training, exercises], [physical, emotional, moral, character] strength, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "strength" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'strength'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.