streamlined

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈstriːmlaɪnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈstrimˌlaɪnd/ ,USA pronunciation: respelling(strēmlīnd′)

From the verb streamline: (⇒ conjugate)
streamlined is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: streamlined, streamline

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
streamlined adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (process: simplified)uproszczony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Our streamlined manufacturing process saved us thousands last year.
streamlined adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (form: elegant, smooth)delikatny, ładny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I like the streamlined look of the new sedans.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
streamline [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contour)nadawać czemuś opływowy kształt zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nadać czemuś opływowy kształt zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The designer streamlined the car's shape.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
streamline vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (efficiency)optymalizować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zoptymalizować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'streamlined' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "streamlined" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'streamlined'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.