WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (begin)zaczynać się, rozpoczynać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zacząć się, rozpocząć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 We're waiting for the movie to start.
 Czekamy aż zacznie się film.
start vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (begin)zaczynać, rozpoczynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zacząć, rozpocząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The chairman started the meeting.
 Prezes zaczął spotkanie.
start doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (begin doing)zaczynać coś robić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zacząć coś robić zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 When she stroked the cat, she started sneezing.
 Gdy pogłaskała kota, zaczęła kichać.
start vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (machine)włączać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Start the car. It's time we left.
 Włącz silnik. Już czas jechać.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beginning)start, początek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Get ready for the start of the race.
 Przygotuj się na start wyścigu.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (startle)przestraszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You gave me a start!
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (starting place)start mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The cars are waiting at the start.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lead, advantage)start mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Number twelve is off to a good start.
start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beginnings: in life or business)umożliwić rozpoczęcie kariery zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Mr. Simon gave me my start in this business.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (set out)wyruszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyruszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The family started for home.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (jerk)wzdrygać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wzdrygnąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 She started at the loud noise.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into action) (potoczny: silnik)zapalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zapalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My car wouldn't start.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (protrude) (przenośny)wychodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyjść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Her eyes started from their sockets at the news.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (participate in an event)brać udział ndk. + m
  wziąć udział dk. + m
 The rookie hopes to start in the big game.
start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have as lowest level)zaczynać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Houses prices here start at around $200,000.
start [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish)zakładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  założyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My grandfather started the family business.
start [sb] doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to do [sth])skłaniać kogoś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  skłonić kogoś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Your words started me thinking.
start [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports: select [sb] to perform)wystawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wystawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The manager started his best pitcher.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
start in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (begin, commence)zaczynać w czymś ndk. + przyim.
  zacząć w czymś dk. + przyim.
 To zdanie nie jest tłumaczeniem zdania angielskiego. Marek dopiero zaczął w dziale marketingu.
start out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (begin career)zaczynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zacząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 His father owned the company so he didn't have to start out in the mail room.
start out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (begin)zaczynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zacząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's start out by introducing ourselves.
start [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (machine: switch on)uruchamiać, włączać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uruchomić, włączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Start up your computer and log in to the network.
start [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (business: open, form)zaczynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zacząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (firmę)zakładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  założyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Melissa has started up a business from her home.
start up again vi phrasal + adv (recommence)zaczynać jeszcze raz
 After ten minutes, the motor started up again.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
flyer,
flier
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (good start)udany start przym. + m
for a start advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (to begin with, in the first place)na początek przyim. + m
  najpierw przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 We'll take names and phone numbers for a start, then later on we can get more details.
fresh start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chance to begin anew)nowy start przym. + m
 The child was moved to a different school to give him a fresh start.
get off to a good start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (begin well)dobrze zaczynać przys. + ndk.
  dobrze zacząć przys. + dk.
 Our new employee has gotten off to a good start.
head start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (race: starting ahead)fory ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 My little sister runs slowly, so I give her a head start.
head start nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (advantage)ułatwienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 His parents' wealth gave him a head start in life.
start off viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (begin [sth])zaczynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zacząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
start off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause [sth] to begin)rozpoczynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozpocząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They started off the meal with lovely baby quiche appetizers.
start on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (begin attacking)atakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaatakować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She started on carving the turkey with a vengeance.
start on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (begin talking about)zaczynać od ndk. + przyim.
  zacząć od dk. + przyim.
 She started on again about her boyfriend, I'm tired of listening.
start over viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (begin again)zaczynać od początku zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zacząć od początku zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 If it doesn't look good when you finish, you need to start over -- do it again.
start up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (project: initiate, begin)zaczynać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zacząć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I just started up on this translation, so I have a few minutes.
start up again vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (re-activate)reaktywować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
startup (US),
start-up (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(computing: switching on)start komputera m + m
  uruchomienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 You should check which programs run automatically at startup.
startup (US),
start-up (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(machine: activation)uruchomienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The machine makes an odd sound on startup.
startup,
startup company,
also UK: start-up,
start-up company
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(new business) (firma w fazie rozwoju)młoda firma przym. + ż
  (slang)startup, start-up mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Kirsten quit her job at a software company to join a startup. Most start-up businesses fail within the first two years.
startup business (US),
start-up business (UK)
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(new business)startujący, nowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'started' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "started" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'started'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.