stand for

Listen:


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
stand for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be short for)opowiadać się za
  opowiedzieć się za
 The "U" in USA stands for "united".
stand for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (tolerate, accept)opowiadać się za
  opowiedzieć się za
 I won't stand for any more of Richard's racist comments.
stand for [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US (advocate)opowiadać się za
  opowiedzieć się za
 I will stand for you whatever happens, you can rely on me.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
stand up for [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (defend [sb])stawać w obronie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stanąć w obronie zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Johnston was a hero who stood up for his fellow captors without regard for his own safety.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'stand for' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "stand for" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'stand for'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.