stand

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈstænd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/stænd/ ,USA pronunciation: respelling(stand)


Inflections of 'stand' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.):
stands
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (All usages)
stand
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (For the metallurgy sense only)
Inflections of 'stand' (v): (⇒ conjugate)
stands
v 3rd person singular
standing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
stood
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
stood
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rise)wstawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wstać, powstać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Please stand for the national anthem.
 Proszę wstać do hymnu narodowego.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be on your feet)stać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The guard stands all day.
 Strażnicy stoją cały dzień.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (position on issue)opowiadać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  opowiedzieć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I stand in favour of the new law.
 Opowiadam się za nowym prawem.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (determined position)stanowisko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The professor's stand on the issue is clear.
 Stanowisko profesora w tej sprawie jest jasne.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (booth, stall)budka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  stoisko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The boys opened a lemonade stand.
 Chłopiec otworzył budkę z lemoniadą.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of standing)stawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  stanąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She took her stand by the bar and didn't leave all night.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (final defence)stanowisko obronne n + przym.
 The soldiers made their stand at the river.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (raised platform)trybuna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The speaker stepped onto the stand.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (support)pulpit mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The conductor placed the sheet music on the stand.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coat rack)wieszak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Place your raincoats on the stand by the door.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (umbrella rack)stojak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Many stores have a stand for wet umbrellas.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (witness box)miejsce dla świadka wyr.
 Gavin was afraid to take the stand and testify.
stands nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (bleachers: spectators' seating)trybuny ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 The fans were sitting on the stands.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be erect)stać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  stanąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The dog stood on its hind legs.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (place yourself)stać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  stanąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The referee stood between the fighters.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain in effect)pozostawać w mocy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pozostać w mocy zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The judge determined that the law stands.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (measure)mierzyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Agnes stands five feet without her shoes.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be in a situation)być posił.czasownik posiłkowy: Czasownik niepełniący samodzielnej funkcji w zdaniu (np. być może, móc oddychać)
 I stand corrected.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be situated)znajdować się, mieścić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The bank stands at the corner of Main and Rush streets.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stagnate)stać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The water has been standing in the puddle a long time.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be a candidate)ubiegać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 My uncle wants to stand for office.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be a certain way)być posił.czasownik posiłkowy: Czasownik niepełniący samodzielnej funkcji w zdaniu (np. być może, móc oddychać)
 The spectators stood amazed at the dancer's skill.
stand on [sth] vi + prep (tread upon)wchodzić na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wejść na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Don't stand on that chair; you'll fall.
stand to do [sth] vi + prep (be in a position)mieć możliwość zrobienia czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The investor stood to make a fortune on the deal.
stand [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set upright)stawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  postawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The children stood the dominoes on end.
stand [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (undergo)stawać przed sądem zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stanąć przed sądem zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Harry stood trial for murder.
stand [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (endure without yielding)wytrzymywać, znosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wytrzymać, znieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Veronica stood the torture bravely.
stand [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tolerate)znosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  znieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Tallinn is a beautiful city to visit, if you can stand the sub-zero temperatures.
stand [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (treat, pay for) (potoczny)stawiać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  postawić coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Will you stand me a drink?
stand to do [sth] vtr + prep (tolerate, accept)wytrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wytrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  znosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  znieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you can stand to wait another 10 minutes, I'll walk you home.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
stand back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (retreat, stay at a distance)cofać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wycofać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 It is important to stand back from a fire so you do not get burned.
stand by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be ready and waiting)być w gotowości zwrot posił.
 I'll be standing by to catch you if you fall.
stand by [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (help or support)stać po stronie kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stanąć po stronie kogoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The politician's wife stood by him when he was accused of misusing public funds.
stand by [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (remain firm about [sth] said)podtrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podtrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
stand down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (resign)ustępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ustąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'd like to announce that I'm standing down as director of the company.
stand down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (witness: leave stand)ustępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ustąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Once I finished giving my testimony, the judge told me I could stand down.
stand down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (troops: go off duty)ustępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ustąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After the military exercise, the soldiers were ordered to stand down.
stand for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be short for)opowiadać się za
  opowiedzieć się za
 The "U" in USA stands for "united".
stand for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (tolerate, accept)opowiadać się za
  opowiedzieć się za
 I won't stand for any more of Richard's racist comments.
stand for [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US (advocate)opowiadać się za
  opowiedzieć się za
 I will stand for you whatever happens, you can rely on me.
stand in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (replace [sb] temporarily)być w zastępstwie za zwrot posił.
 Linda is standing in while the usual secretary is ill.
stand off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (keep at a distance)stać w pewnej odległości zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The girls stood off to the side.
stand out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be remarkable, noticeable)wyróżniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wyróżnić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Wow, those bright colors really stand out.
stand to vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (military: be ready for attack)być w gotowości zwrot posił.
stand up against [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (oppose actively)przeciwstawiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przeciwstawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 We must stand up against racism.
stand up against [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (withstand: wear, stress)przeciwstawiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przeciwstawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Concrete construction is used in the tropics because it will stand up against hurricanes and insects.
stand with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (show solidarity with) (przenośny)stać u czyjegoś boku zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
can stand [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be able to tolerate)móc znieść ndk. + dk.
 I hope that noise stops soon - I don't think I can stand it much longer!
can't stand [sb] v (find [sb] intolerable)nie znosić kogoś
 I can't stand my overbearing, demanding boss.
coat rack,
coatrack (US),
coat stand (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(stand for overcoats)wieszak stojący m + przym.
hat stand,
hatstand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tall structure to hang hats on)wysoki wieszak na kapelusze
 He took off his hat and hung it on the hat stand by the door.
hot-dog stand,
hot dog stand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(kiosk or counter selling hot dogs)stoisko z hot dogami
  budka z hot dogami
 Whenever I pass through Chicago, I try to stop at a hot-dog stand to pick up lunch.
make [sb]'s hair stand on end v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (frighten [sb])sprawiać, że włosy stają dęba zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  sprawić, że włosy stają dęba zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 That guy was so creepy, he made my hair stand on end.
music stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device for holding sheet music)stojak na nuty wyr.
 Ellen adjusted the height of her music stand so she could read the music while sitting down.
night stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small bedside table)szafka nocna ż + przym.
not stand up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail to withstand close examination)nie być wystarczająco odpowiednim
 The rumor did not stand up to careful scrutiny.
one-night stand,
one night stand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(isolated sexual encounter with [sb])jedna noc licz. + ż
sit well with [sb],
stand well with [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
colloquial (be accepted) (kolokwialny)pasować komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 This situation doesn't sit well with me.
stand a chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (have a possibility)mieć szansę ndk. + ż
 I tried everything I could but never really stood a chance.
stand alone viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (software: run independently)działać niezależnie ndk. + przys.
stand around viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do nothing, fail to act)wałęsać się ndk. + zaim.
 He stands around talking instead of doing his work.
stand aside viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (move to let [sb] past) (dosłowny)przepuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (dosłowny)przepuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I was told to stand aside to let the ambulance pass.
stand aside viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (allow [sb] else to take charge)stać z boku zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stanąć na boku zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I will stand aside if anyone else wants the job.
stand at attention v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (military: stand straight)stać na baczność zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stanąć na baczność zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The entire company stood to attention in perfect unison.
stand erect vi + adj (hold yourself straight)stać prosto ndk. + przys.
stand fast viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (not change one's mind)mocno trzymać się na nogach
 Once I make my mind up, I always stand fast in my decision.
stand fast viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not move)mocno trzymać się na nogach
 I expected the cat to run away but it stood fast. The guards at Buckingham Palace are trained to stand fast, even if tourists provoke them.
stand firm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be resolute)być zdecydowanym posił. + przym.
 He stood firm on his decision to go to college.
stand in line viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (queue, wait on line)czekać w kolejce
 They had to stand in line to be served.
stand in the way,
stand in [sb]'s way
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be an obstruction)stać na drodze
 If that's what you've decided, go ahead. I won't stand in your way.
stand in the way of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obstruct)zagradzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zagrodzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I won't stand in the way of your marriage.
stand over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (oversee)nadzorować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ponadzorować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
stand shoulder to shoulder viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be united)stawać ramię w ramię
  stanąć ramię w ramię
 Let's stand shoulder to shoulder and get the job done!
stand shoulder to shoulder with viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (unite in solidarity with)stawać ramię w ramię z
  stanąć ramię w ramię z
 The hotel workers' union stood shoulder to shoulder with the restaurant workers' union in the strike.
stand still viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not move)stać w bezruchu, pozostawać w bezruchu
 Stand still or the photo will turn out blurred.
stand still viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (not change, progress)stać w bezruchu, pozostawać w bezruchu
 Time had stood still: my grandparents' house looked exactly as it did when I was a child.
stand tall v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be proud of yourself)stać z podniesionym czołem zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 She stood tall after successfully defending herself.
stand to reason v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be logical)być zrozumiałym posił. + przym.
 The gun was in Alex's hand. It stands to reason he fired the shot. It stands to reason that she's tired: she just gave birth to twins!
stand together vi + adv figurative (be united)tłumaczenie niedostępne
 The country must stand together if we are to survive these difficult times.
stand up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rise to one's feet)wstawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wstać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When I was at school we had to stand up each time a teacher entered the classroom.
stand up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place in an upright position)umieszczać w pionowej pozycji
  umieścić w pionowej pozycji
 I knocked the vase over and had to stand it up again.
stand up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain valid, wear well)być ważnym posił. + przym.
 They ran many trials to ensure the fabric would stand up to the extreme weather conditions.
stand up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal ([sb]: fail to show up for a date)nie pojawiać się
  nie pojawić się
 We were supposed to meet outside the restaurant but he stood me up.
stand-up,
standup
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (comedy: live joketelling)komedia standup ż + n
  opowiadanie dowcipów n + m, l.mn.
stand up and be counted v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (express opinion)odważnie głosić swoje przekonania
 Don't just sit there complaining to your friends – stand up and be counted! Those that had the courage to stand up and be counted were arrested.
stand up for [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (defend [sb])stawać w obronie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stanąć w obronie zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Johnston was a hero who stood up for his fellow captors without regard for his own safety.
stand up to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confront)konfrontować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skonfrontować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
stand-by nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (state of readiness)gotowość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
stand-by nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electronic device: low power setting)stan gotowości m + ż
stand-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (confrontation)konfrontacja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 They were equal in strength so the fight was a stand-off.
stand-up comedian nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (performer: tells jokes)stand-up komik
stand-up comedy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (telling jokes to an audience)komedia stand-up
standoffish,
stand-offish
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(unfriendly)oschły, zimny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Gwen seems standoffish, but she's really just shy.
take a stand,
make a stand
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(state your opinion clearly)zajmować stanowisko ndk. + n
  zająć stanowisko dk. + n
 You have the choice of taking a stand or not having your views heard.
take a stand against [sth/sb],
make a stand against [sth/sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(maintain opinion against opposition)zajmować stanowisko przeciw czemuś/komuś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zająć stanowisko przeciw czemuś/komuś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Are you going to take a stand against the government's crackdown on the press?
umbrella stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rack or container for storing umbrellas)stojak na parasolki wyr.
 I didn't see an umbrella stand so I put my umbrella on the floor.
witness stand,
UK: witness box
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (place in law court where [sb] gives testimony)miejsce dla świadka
 The defendant lied when he was put on the witness stand.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'stand' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: sit [and, or] stand, [a coat, a hat, an umbrella] stand, stand on the [ground, bed, table], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "stand" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'stand'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.