spur

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsp3ːr/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/spɝ/ ,USA pronunciation: respelling(spûr)

Inflections of 'spur' (v): (⇒ conjugate)
spurs
v 3rd person singular
spurring
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
spurred
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
spurred
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
spur nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spike on a boot)ostroga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The horseman used his spurs to urge his steed onwards.
spur vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lead to action)pobudzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pobudzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
spur nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (instigator)bodziec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Losing her job was the spur Harriet needed to start her own business.
spur [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (prompt to take action)zachęcać kogoś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zachęcić kogoś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  popychać kogoś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  popchnąć kogoś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Reading about human rights abuses around the world spurred Dan to work for an NGO.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
spur nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spike on a flower)odnoga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The bloom ended in a spur.
spur nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (abnormal bone growth)przerost mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The bone had developed a spur.
spur nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geography: ridge)boczna grań przym. + ż
 There was a spur of rock below the summit of the mountain.
spur nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bird: back claw)tylny szpon przym. + m
 The cockerel's spurs looked sharp.
spur [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (apply spurs to)spinać ostrogami ndk. + ż, l.mn.
  spiąć ostrogami dk. + ż, l.mn.
 The horsewoman spurred her horse.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
spur [sb] on vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (encourage)zachęcać do ndk. + przyim.
  zachęcić do dk. + przyim.
 He was spurred on by the promise of a decent meal when he reached his destination.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
on the spur of the moment exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (spontaneously)impulsywnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 We decided to go to Las Vegas on the spur of the moment.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'spur' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Na listach: Shoes, więcej…
Kolokacje: likes to do things on the spur of the moment, did it on the spur of the moment, it was a spur-of-the-moment kind of thing, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "spur" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'spur'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.