spin

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈspɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/spɪn/ ,USA pronunciation: respelling(spin)

Inflections of 'spin' (v): (⇒ conjugate)
spins
v 3rd person singular
spinning
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
span
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
spun
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
spin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rotate)obracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The flywheel spins when the power is turned on.
 Koło zamachowe obraca się, kiedy prąd jest włączony.
spin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (biased viewpoint) (przenośny)światło nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The administration is putting a different spin on the controversy.
 Kierownictwo przedstawia spór w innym świetle.
spin [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to rotate)kręcić, obracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakręcić, obrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Spin the wheel as fast as you can.
 Kręć kołem najszybciej, jak możesz.
spin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn fibres into thread)prząść ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The textile worker knew how to spin quickly.
spin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (spider: weave a web)snuć pajęczynę ndk. + ż
 The spider spins skilfully.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
spin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (short drive)przejażdżka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Let's get into the car and go for a spin in the countryside.
spin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (exercise: indoor cycling)ćwiczenia na rowerze stacjonarnym wyr.
spin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (washing machine setting)wirowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
spin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (suffer from vertigo) (w głowie)kręcić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zakręcić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 This roller coaster makes my head spin.
spin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (DJ: operate turntable)stać za konsoletą zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Who's spinning at the Astoria tonight?
spin viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (washing machine, dryer: rotate fast)wirować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
spin [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fibres: turn into thread)prząść ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uprząść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Weavers spin fibres into thread, and then make cloth.
spin [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (weave: a web)snuć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  usnuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  pleść ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upleść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The spider spins a web to catch insects.
spin [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (tell: a story)opowiadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)snuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He spins some strange stories for his children.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
spin around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (turn quickly)obracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  obrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The animal spun around and lunged at me again.
spin around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (rotate)obracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  obrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Why do I get dizzy when I spin around?
spin [sth] out,
spin out [sth]
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(vehicle: to skid, rotate, out of control)wpadać w poślizg zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wpaść w poślizg zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Attempting to turn at high speed while on ice will cause a car to spin out.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
in a spin advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (swooning) (przenośny)oszołomiony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My head is in a spin whenever I see him!
make your head spin v figurative (cause you to feel dizzy)doprowadzać do zawrotu głowy
  doprowadzić do zawrotu głowy
 You are coming up with new ideas so fast I can't keep up with you - it's making my head spin!
spin out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (prolong)przedłużać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przedłużyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The children tried to spin out their supper in an effort to stay up longer.
spin-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (offshoot from [sth] larger)produkt uboczny m + przym.
spin-off adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (originating with [sth] larger)pochodzący od większego wyr.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'spin' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: spin (around) in circles, a [full, half, complete] spin (of the wheel), a spin [doctor, cycle], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "spin" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'spin'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.