sphere

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsfɪər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/sfɪr/ ,USA pronunciation: respelling(sfēr)

Inflections of 'sphere' (v): (⇒ conjugate)
spheres
v 3rd person singular
sphering
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
sphered
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
sphered
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sphere nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (globe)kula żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Soap bubbles form perfect spheres.
sphere nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (area of influence)sfera żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  działanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The foreign minister said the matter wasn't really in his sphere.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
sphere of influence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area within control)krąg wpływów m + m, l.mn.
 That country is not within our sphere of influence.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'sphere' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "sphere" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sphere'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.