sparkling

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈspɑːrklɪŋ/

From the verb sparkle: (⇒ conjugate)
sparkling is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: sparkling, sparkle

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sparkling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (giving off light)błyszczący, lśniący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Ian looked up at the sparkling stars.
sparkling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (beverage: fizzy) (alkohol)musujący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (woda, napój)gazowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Peter opened the bottle of champagne and poured the sparkling liquid into the glasses.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
sparkling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (brilliant)błyskotliwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Helen was known for her sparkling wit.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sparkle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (light: reflecting)lśnić, błyszczeć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The diamond of Patricia's engagement ring sparkled as it caught the light.
sparkle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shimmery quality)połysk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The sparkle of Maggie's dress drew all eyes to her.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
sparkle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (lively quality) (przenośny)iskra żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Adam has a certain sparkle; it's fun spending time with him.
sparkle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (emit sparks continuously)iskrzyć się ndk. + zaim.
 Rachel threw the log on the fire where it spat and sparkled.
sparkle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (person: shine) (przenośny)błyszczeć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Glenn was sparkling tonight; everyone was impressed by his wit.
sparkle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (effervesce, fizz)musować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The champagne was sparkling in the glasses.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
sparkling | sparkle
AngielskiPolski
sparkling water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (effervescent drinking water)woda gazowana ż + przym.
 You can buy imported sparkling water in litre bottles.
sparkling wine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wine with bubbles)wino musujące n + przym.
 Only sparkling wines made in the Champagne region may be called "champagne". We had a light sparkling wine from the Asti region of Italy.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'sparkling' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: sparkling [white, red, rosé] wine, sparkling [spring, mineral] water, Still or sparkling?, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "sparkling" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sparkling'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.