sore

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsɔːr/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/sɔr/ ,USA pronunciation: respelling(sôr, sōr)


Inflections of 'sore' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
sorer
adj comparative
sorest
adj superlative

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sore adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (painful, tender)bolący, obolały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Ouch! Please don't touch the bruise on my arm; it's really sore.
sore adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (throat: enflamed)obolały, bolący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Tina had a cold; her nose was running and her throat was sore.
sore adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (muscle: aching)obolały, bolący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Philip's legs were sore after the long run he'd been on the day before.
sore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (open skin infection)wrzód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  owrzodzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Lydia had a weeping sore on her leg.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
sore adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." mainly US (emotions: upset)rozżalony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Ned was still sore about the trick the other boys had played on him.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
bedsore,
bed sore,
pressure sore
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bedridden person's pressure sore)odleżyna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The nurses turned the patient daily to prevent him getting bed sores.
cold sore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (herpes on lip)opryszczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I never kiss anyone with a cold sore.
mouth ulcer,
also US: canker sore
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(oral sore)afta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  wrzód jamy ustnej wyr.
 This cream is for treating mouth ulcers.
sore head nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal ([sb] discontented and irritable)obolała głowa przym. + ż
sore throat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (painful throat infection)bolące gardło przym. + n
 Sore throats usually indicate an emerging cold.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'sore' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: I have a sore [throat, thumb, back, shoulder, arm], sore [glands, tonsils], have a sore spot on my [back, nose, face], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "sore" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sore'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.