something

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsʌmθɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsʌmˌθɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(sumthing′)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
something pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (any one thing)coś zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 We're looking for something to eat.
 Szukamy czegoś do jedzenia.
something pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (one thing)coś zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Something is bothering me.
 Coś mi przeszkadza.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
something advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to some degree)coś zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
  jakoś zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 There was something close to a million dollars in the safe.
something nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial ([sth] or [sb] important) (osoba)ktoś zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
  (rzecz)coś zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 She must think she's really something.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
something awful advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." slang (intensely)coś okropnego zaim. + przym.
 The boy wanted that toy something awful.
something else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] different)coś jeszcze
 Sam wanted shrimp for dinner but had to settle for something else.
something else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] additional)coś jeszcze
 Would you like something else to drink?
something else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang ([sth] very impressive)coś jeszcze
 His new car's something else! - it´s amazing! Wow! - now that painting is really something else!
something fierce advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (desperately, intensely)coś gwałtownego zaim. + przym.
 The wind was blowing something fierce all through the night. I love her something fierce.
something or other nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] not remembered precisely)to lub tamto
 Something or other didn't feel quite right about him. She told me something or other about not being able to pay the bill.
something special nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unique quality)coś specjalnego zaim. + przys.
 I knew there was something special about him the moment I first saw him.
something terrible advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (desperately, intensely)coś strasznego zaim. + przym.
 My arm hurt something terrible when I fell off my bike.
something to chew on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative ([sth] to consider)coś do przemyślenia
 The annual report gave the analysts something to chew on.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'something' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: did you [say, hear, see] something, have something to say, UK: [spoils, teases] him something rotten, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "something" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'something'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.