solar

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsəʊlər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsoʊlɚ/ ,USA pronunciation: respelling(sōlər; Archit. solər, sōlər)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
solar adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relating to the sun)słoneczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A solar flare has caused electronic disruption on Earth.
solar adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (energy: from the sun)słoneczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A lot of people now want solar energy in their homes.
solar adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (using solar energy)słoneczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We have a solar water heater at the beach house.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
solar cell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (panel that turns sunlight into electricity)ogniwo słoneczne n + przym.
 Solar cells are used to supply isolated houses with electricity.
solar day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (24-hour period)doba żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
solar eclipse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (astronomy: sun is obscured by moon)zaćmienie słoneczne n + przym.
 Ancient Mayan astrologers recorded the dates of upcoming solar eclipses on their calendars.
solar energy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (power generated by the sun)energia słoneczna ż + przym.
 We need to find a way to store solar energy for use even in the winter.
solar heating nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (warmth generated by the sun)ogrzewanie energią słoneczną wyr.
 Solar heating is a great alternative to electrical heating.
solar panel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sheet that collects energy from the sun)panel słoneczny m + przym.
 We have a solar panel on our roof and it produces all the hot water we need.
solar plexus nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of upper abdomen)splot słoneczny m + przym.
 I gasped when he punched me right in the solar plexus.
solar power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (energy generated by the sun)energia słoneczna ż + przym.
solar system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sun and planets)system słoneczny m + przym.
solar year nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of 365 days)rok słoneczny m + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'solar' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "solar" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'solar'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.