social

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsəʊʃəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsoʊʃəl/ ,USA pronunciation: respelling(sōshəl)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
social adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of friendly relations)towarzyski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 These social activities bore me.
 Towarzyskie zajęcia nudzą mnie.
social adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relating to society)społeczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The city suffers from a number of social problems such as crime and drugs.
social adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (friendly, sociable)towarzyski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She is very social and goes to many parties.
 Ona jest bardzo towarzyska i chodzi na wiele imprez.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
social nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (party)spotkanie towarzyskie n + przym.
 There is a charity social at the village hall. Do you want to go?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
loss of social position nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decrease in status)utrata pozycji społecznej wyr.
 What upset him most was not the loss of his fortune but the resulting loss of social position.
social activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] done in company)zajęcie towarzyskie n + przym.
 Some people enjoy walking in the countryside as a social activity.
social activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (interaction with others)zajęcie towarzyskie n + przym.
social anthropology,
cultural anthropology
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(study of human culture)antropologia społeczna, antropologia kulturowa ż + przym.
social assistance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (welfare program)pomoc socjalna ż + przym.
social class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economic group within society)klasa społeczna ż + przym.
 Teachers belong to a higher social class than factory workers.
social climber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who aspires to higher classes)tłumaczenie niedostępne
 Jane's such a social climber! - she only goes out with upper-class men.
social conduct nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (behaviour in company)zachowanie towarzyskie n + przym.
social convention nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (custom, courtesy)konwencja towarzyska ż + przym.
 Social conventions vary from country to country.
social director nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who organizes social activities)tłumaczenie niedostępne
 The cruise ship's social director planned a dance, a talent show and a game night.
social disease nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sexually-transmitted condition)choroba weneryczna ż + przym.
social drinker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who drinks alcohol to be sociable) (mężczyzna)m + przys.
  (kobieta)pijąca towarzysko ż + przys.
 I'm a moderate social drinker: I generally have one or two beers when I go to the pub.
social gathering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (party, get-together)spotkanie towarzyskie n + przym.
 Sue is a shy person who often feels uncomfortable at social gatherings.
social interaction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contact or relationships with people)kontakty towarzyskie m, l.mn. + przym.
 Children without siblings often have difficulties with social interaction in school.
social isolation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (alienation, segregation)odizolowanie społeczne n + przym.
 Social isolation can lead people to commit suicide.
social life nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leisure time spent with other people)życie towarzyskie n + przym.
social network nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contacts: friends, family, colleagues)towarzyska sieć przym. + ż
social networking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (use of internet to make contacts)serwis społecznościowy m + przym.
 Facebook and MySpace are two websites used for social networking.
social outcast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (misfit, pariah)margines społeczny m + przym.
 Heroin addicts are often social outcasts.
social position nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (standing)pozycja socjalna ż + przym.
 The banker is conscious and proud of his social position.
social pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (others' expectations)presja socjalna ż + przym.
 Some communities place a great deal of social pressure on women to get married.
social relations nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (human interaction)relacje socjalne ż, l.mn. + przym.
social science nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (humanities subject)nauki społeczne ż, l.mn. + przym.
 I did a couple of social sciences at university: sociology and anthropology.
social scientist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]: studies human society)badacz nauk społecznych wyr.
social security nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (welfare program)ubezpieczenie społeczne n + przym.
 Without social security, a lot of British people would be living in abject poverty.
Social Security nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (welfare system)Opieka Społeczna ż + przym.
 I won't be eligible for Social Security until I'm 62.
social services nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (amenities and assistance to community)usługi socjalne ż, l.mn. + przym.
 Some people think that undocumented immigrants should not have access to social services like education and health care.
social skills nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (ability to interact)umiejętności porozumienia ż, l.mn. + n
 Children with autism lack social skills.
social status nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (position in society, class)pozycja społeczna ż + przym.
social studies nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (school subject: study of society)nauki socjologiczne ż, l.mn. + przym.
 For social studies class we had to learn all the world capitals.
social welfare nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (system of pensions and benefits)system świadczeń m + n, l.mn.
social work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assistance to local community)praca socjalna ż + przym.
social worker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who assists local community)pracownik społeczny m + przym.
 Social workers visit poor families to ensure the children are not being ill-treated.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'social' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: an [afternoon, evening] social, a social [club, event, activity], [ask, invite] her to the [fall, winter, spring] social, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "social" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'social'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.