snuggle

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsnʌgəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈsnʌgəl/ ,USA pronunciation: respelling(snugəl)

Inflections of 'snuggle' (v): (⇒ conjugate)
snuggles
v 3rd person singular
snuggling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
snuggled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
snuggled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
snuggle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cuddle, long hug)tulić się, przytulać się ndk. + zaim.
  przytulić się dk. + zaim.
 Brian and Evelyn were snuggling on the sofa.
snuggle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (get comfortable)wtulać się ndk. + zaim.
  wtulić się dk. + zaim.
 Polly snuggled into the cushions.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
snuggle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of snuggling)przytulanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 "Come on, Karen," John suggested. "Let's have a snuggle."
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
snuggle up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (cuddle or huddle together)przytulać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przytulić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 They snuggled up on the sofa to watch a film. The lovers snuggled up to keep warm.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
snuggle up to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (curl up close to)przytulać się do ndk. + przyim.
  przytulić się do dk. + przyim.
 Little Bess snuggles up to her favorite teddy bear when she naps.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'snuggle' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: had a snuggle on the [sofa, bed, bench], a snuggle under the [covers, sheets, blanket], a snuggle with your [boyfriend, girlfriend, husband, wife, child], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "snuggle" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'snuggle'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.