slight

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈslaɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/slaɪt/ ,USA pronunciation: respelling(slīt)


Inflections of 'slight' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
slighter
adj comparative
slightest
adj superlative

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
slight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very little)drobny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There was a slight breeze blowing.
slight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (body: thin)smukły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Bill lifted up Mary, who was slight and weighed almost nothing.
slight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (snub)lekceważenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Agnes hadn't been invited to the wedding, and she complained about the slight for years.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
slight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not important)drobny, mały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We've run into a slight problem, but we should be able to fix it very soon.
slight vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show disrespect)lekceważyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zlekceważyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
slight bend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gentle curve)łagodny zakręt przym. + m
 Don't turn left; just follow the slight bend to the left.
slight improvement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (minor advance, refinement)lekkie usprawnienie przym. + n
  małe polepszenie przym. + n
 After three weeks of exercise he only noticed a slight improvement.
slight improvement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (recovery by small amount)lekka poprawa przym. + ż
 The doctor said there has been only slight improvement in her condition.
slight limp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hobble)lekkie kulenie przym. + n
 His broken ankle is cured, but he still walks with a slight limp.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'slight' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [an arrogant, a deliberate, a tactical] slight, a slight from the rival candidate, perceived a slight from her [rival, coworker], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "slight" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'slight'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.