sleep

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsliːp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/slip/ ,USA pronunciation: respelling(slēp)


Inflections of 'sleep' (v): (⇒ conjugate)
sleeps
v 3rd person singular
sleeping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
slept
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
slept
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sleep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be asleep)spać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I slept for nine hours last night.
 Spałem dziewięć godzin wczorajszej nocy.
sleep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go to bed, spend the night)spać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Do you have somewhere to sleep tonight?
sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of sleeping)sen mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 It's time for sleep, children.
sleep with [sb] vi + prep informal, euphemism (have sex with) (potoczny)spać z kimś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (potoczny)przespać się z kimś zwrot zwr. dk.
 The proper young lady did not want to sleep with anyone until she was married.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (dormant state)stan uśpienia m + n
  stan spoczynku m + m
 The flower is closing in sleep.
sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (substance in eyes after sleeping)wydzielina senna ż + przym.
  (potoczny)śpioch mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
sleep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be inattentive) (przenośny)przysypiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przysnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The man was sleeping and didn't notice it was his turn.
sleep [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accommodate for sleeping)móc nocować ndk. + ndk.
 Their holiday cottage will sleep eight people.
 W ich domku letniskowym będzie mogło nocować osiem osób.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
lie in,
sleep in
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
UK, informal (stay in bed late)zostać dłużej w łóżku zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  (potoczny)wylegiwać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 I will lie in this morning because I was out celebrating my birthday yesterday evening. The newlyweds loved to lie in on Sunday mornings.
sleep around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (have casual sex) (potoczny)puszczać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 I have no more respect for guys who sleep around than for women who do.
sleep in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (get up late)późno wstawać przys. + ndk.
  późno wstać przys. + dk.
 It's Saturday, so I don't have to get up for work. I can sleep in.
sleep over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (spend the night at [sb]'s house)nocować u kogoś ndk. + przyim.
  przenocować u kogoś dk. + przyim.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
deep sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (most profound stage in sleep cycle)głeboki sen przym. + m
 She was in such a deep sleep that nothing could have woken her.
eternal sleep nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. poetic (death) (przenośny)sen wieczny m + przym.
go to sleep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fall asleep, lose consciousness)usypiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  usnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I can't go to sleep with all this noise going on.
go to sleep v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (limb: become numb)tłumaczenie niedostępne
 I've been sitting in this position for so long, my legs have gone to sleep.
lie-in nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, UK (sleeping late) (potoczny: w łóżku)wylegiwanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  (potoczny)wylegiwać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Sue is having a lie-in because she doesn't have to go to work today.
 Sue wyleguje się, bo nie musi iść dzisiaj do pracy.
put to sleep vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (make drowsy or unconscious)usypiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uśpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The sleeping pills quickly put me to sleep.
put to sleep vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." euphemism (animal: kill as an act of mercy)usypiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uśpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I was heartbroken when my cat had to be put to sleep.
put to sleep vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (bore)zanudzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zanudzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He talked for so long it put me to sleep.
send to sleep vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lull, make sleepy)usypiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uśpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The professor's voice would send the class to sleep.
send to sleep vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (bore) (przenośny)zanudzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)zanudzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
sleep it off viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (recover from [sth] by sleeping)odsypiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odespać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He had a lot to drink last night, and is still sleeping it off.
sleep late v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (wake up later than usual)wysypiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wyspać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I usually sleep late on Sundays.
sleep on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (lie on to sleep)spać na ndk. + przyim.
 His back hurts because he sleeps on a concrete floor.
sleep on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (not decide until next morning)przemyśliwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przemyśleć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Don't give me an answer now; sleep on it and tell me tomorrow.
Sleep tight interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Sleep well)śpij dobrze wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
sleep together vi + adv informal, euphemism (have sex with one another)spać ze sobą
 After they slept together once, they never saw each other again.
sleep well viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have a restful sleep)dobrze wysypiać się przys. + ndk.
  dobrze wyspać się przys. + dk.
 I felt really good in my new house, so I slept well that night.
sleep well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (have a restful sleep)dobrze spać przys. + ndk.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'sleep' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: sleep [soundly, deeply, well], a [long, short, brief, lengthy] sleep, [monitor, study, analyze] sleep patterns, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "sleep" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sleep'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.