slave

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsleɪv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/sleɪv/ ,USA pronunciation: respelling(slāv)

Inflections of 'slave' (v): (⇒ conjugate)
slaves
v 3rd person singular
slaving
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
slaved
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
slaved
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
slave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (owned person)niewolnik, niewolnica m, ż
 Plantation owners used to rely on slaves to pick their cotton.
slave viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (work very hard)tyrać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  natyrać się dk. + zaim.
 Janet slaved over her homework and she got an A.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
slave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person dominated by [sth](przenośny)niewolnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Simon is a slave to his work.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
slave away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (toil, work hard) (potoczny)harować, tyrać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 She had to slave away in the kitchen without any help.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
freed slave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] liberated from working as a slave)wyzwolony niewolnik przym. + m
 After the American Civil War, schools were established for the freed slaves.
slave away at vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (work hard at)męczyć się nad zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pomęczyć się nad zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 He had to slave away all morning to finish the job without any help.
slave driver nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal ([sb] in charge of slaves)tłumaczenie niedostępne
 Since the Emancipation Proclamation, there are no more slave drivers in the US.
slave driver nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sb] who demands hard work)tłumaczenie niedostępne
 My boss is a real slave driver, he wants me to work through my lunch break.
slave labor,
UK: slave labour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, literal (slavery, enforced work)praca niewolnicza ż + przym.
 Many of the greatest monuments were built by slave labor.
slave labor,
UK: slave labour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (low-paid work)praca niewolnicza ż + przym.
 For many, working in a fast food restaurant is slave labor. It may be slave labor, but at least it's a job.
slave market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (auction for slaves)rynek niewolników m + m, l.mn.
 His grandfather was sold at a slave market for $100.
slave ship nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vessel carrying people to slavery)statek z niewolnikami wyr.
 The slave ship sank in the storm and was never found.
slave trade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trafficking in people)handel niewolnikami m + m, l.mn.
slave trader nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who traffics in people)handlarz niewolnikami m + m, l.mn.
 He made a lot of money working as a slave trader.
slave trading nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trafficking in people)handel niewolnikami m + m, l.mn.
 It's unfortunately true that slave trading is still practised today in some parts of the world.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'slave' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the [abolishment, outlawing] of slave labor, made money in the slave trade, the [master's, lord's, knight's] slave, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "slave" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'slave'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.