slanted

Listen:


Na tej stronie: slanted, slant

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
slanted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (oblique, diagonal)ukośny, pochyły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The chair seat was slanted, making it difficult to sit down.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
slant viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (skew)pochylać się ndk. + zaim.
  pochylić się dk. + zaim.
slant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leaning, slope)skos, ukos mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The slant of the chair made it very uncomfortable to sit on.
slant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (opinion)punkt widzenia m + n
 My slant on this is that we should keep trying until we've exhausted all the possibilities.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
slant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] sloping)skos mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A slant of light touched the flowerbed.
slant towards vi + prep (opinion: be biased)skłaniać się ku zwr. ndk. + przyim.
 Peggy's view of the world slants towards the right.
slant [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (angle)pochylać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pochylić coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Josh slanted the keyboard until it was at the right angle for him to type.
slant [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (present in a biased way) (przenośny)naginać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nagiąć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The report slanted the data to make it look more favourable to the party's views.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'slanted' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "slanted" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'slanted'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.