slack

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈslæk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/slæk/ ,USA pronunciation: respelling(slak)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
slack adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not tight)luźny, zwisły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The rope was slack and Malcolm realised Peter must have let go of the other end.
slack adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not busy or active) (przenośny)martwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  zastój mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Work is pretty slack at the moment; we don't have much to do.
slack adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (careless, not diligent)niedbały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Daphne's work isn't really good enough; I think she's slack.
slack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rope: looseness)luźny kawałek liny wyr.
 Robert gathered up the slack to pull the rope tight again.
be slacking viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK, slang (avoid work) (potoczny)obijać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Get back to work! You're slacking again.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
slack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (surplus or deficiency)nadwyżka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We can't handle this whole order so our partners are going to take up the slack.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
slack off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang, figurative (avoid work)obijać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  poobijać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Since his wife got ill, he has been slacking off at work.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
slack off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (loosen)rozluźniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozluźnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'slack' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Na listach: Fishing, więcej…
Kolokacje: too [much, little] slack (in), slack in the [sails, ropes, cords, masts], there is too much slack in the [rope, line], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "slack" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'slack'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.