site

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsaɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/saɪt/ ,USA pronunciation: respelling(sīt)

Inflections of 'site' (v): (⇒ conjugate)
sites
v 3rd person singular
siting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
sited
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
sited
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
site nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (location with a purpose)teren mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  mejsce nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The site was used as a camp by many climbers.
 Ten teren był używany jako obóz przez wielu wspinaczy.
site nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (website)strona żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This site has been online for six years.
 Ta strona jest w Internecie od sześciu lat.
site nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (location for development)plac, teren mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The construction site had a lot of construction vehicles.
 Na placu budowy było wiele maszyn budowlanych.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
site [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (locate)lokować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ulokować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We decided to site it twenty miles from here.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
building site nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (construction area)plac budowy m + ż
 You must wear a helmet when you enter the building site.
building site nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (untidy place)plac budowy m + ż
construction site nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area where building is taking place)plac budowy m + ż
 All persons on the construction site are required to wear hard hats.
internet site,
also US: Internet site
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(website, web page)strona internetowa ż + przym.
 I am putting together an internet site for some African eco-guides so they can market themselves and their services to potential tourists.
off site advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (away from a given location)oddalony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My job involved working off-site four days a week.
on site,
on-site
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on the property, at the site)na miejscu przyim. + n
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 My doctor has an x-ray lab on site.
on-site adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (on the premises, locally)na miejscu przyim. + n
Uwaga: hyphen omitted when term is an adj after a noun
 My office has an on-site gym.
trailer park,
trailer camp (US),
caravan site (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(mobile home site)pole kempingowe n + przym.
 Due to the light weight of trailers, tornadoes often cause the most damage in trailer parks.
website,
web site,
Web site
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(internet page, pages)strona internetowa ż + przym.
 A lot of TV adverts these days invite viewers to visit the company's website.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'site' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: site the [cannon, rocket], a [nuclear, waste, building, construction, archaeological] site, site [design, hosting, management, listings], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "site" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'site'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.