significance

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/sɪgˈnɪfɪkəns/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/sɪgˈnɪfɪkəns/ ,USA pronunciation: respelling(sig nifi kəns)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
significance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (importance)waga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This announcement has great significance for those who want peace.
 Ten komunikat ma wielką wagę dla tych, którzy chcą pokoju.
significance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (meaning, implications)znaczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 What was the significance of the dove in the final scene of the movie?
 Jakie jest znaczenie gołębia w końcowej scenie filmu?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
of no significance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not notable, meaningless)nieważny, nieistotny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
of significance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (important, meaningful)ważny, istotny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'significance' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: is of [minor, major, great, special] significance, is of [social, cultural, statistical, political] significance, is of no significance [at all, whatsoever, in the slightest, to you], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "significance" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'significance'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.