Na tej stronie: sign for, sign
'sign for' jest alternatywnym terminem dla 'sign'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sign for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (acknowledge receipt of)podpisywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podpisać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I will sign for this so you have a record of delivery.
sign for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sign on behalf of [sb] else)podpisywać za ndk. + przyim.
  podpisać za dk. + przyim.
 Pass the letter to me and I will sign for him, as he is not available.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (traffic notice)znak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The sign said to stop.
 Znak nakazywał zatrzymanie się.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (notice, placard)tabliczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The shopkeeper put a sign up saying he'd be back in thirty minutes.
 Sprzedawca wystawił tabliczkę mówiącą, że będzie za trzydzieści minut.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indication)oznaka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There are signs that it will storm tomorrow.
 Oznaki wskazują na to, że jutro będzie burza.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (typographical character)symbol, znak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 What does the pound sign look like?
 Jak wygląda symbol funta?
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (zodiac symbol)znak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 What is your sign? I'm a Leo.
 Spod jakiego jesteś znaku? Ja spod Lwa.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add signature to)podpisywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podpisać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He signed the form at the bottom.
 Podpisał formularz na dole.
sign that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say in sign language)migać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  mówić w języku migowym, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  powiedzieć w języku migowym, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 He signed that he would prefer to meet at seven o'clock that evening.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say in sign language)mówić w języku migowym zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  powiedzieć w języku migowym zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The two signed their conversation so they wouldn't make noise.
sign [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hire, employ)zatrudniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zatrudnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They signed the basketball star to a new contract.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shop sign)szyld mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 All the shops had small painted signs out front.
sign,
sign of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(portent, presage)znak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The sign from the oracle made him take a different route.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symbol)znak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  symbol mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The scroll was covered in signs that they could not understand.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indicative gesture)znak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He gave us a sign that he was all right.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gesture within sign language)znak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The deaf woman made a sign, indicating that she would drive.
sign,
sign for [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sign language)znak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Do you know the sign for "cat" in American Sign Language?
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symptom)objaw mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He is showing signs of diabetes.
sign nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: plus, minus, etc.)znak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Yes, three hundred, but what is the sign? Positive or negative?
signs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US (animal tracks)ślady m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 The rancher inspected the area for coyote signs.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (write a signature)podpisywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  podpisać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He signed, once he had found the right place.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use gestures)dawać znak ndk. + m
  dać znak dk. + m
 Trying not to make noise, he signed for her to come towards him.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use sign language)używać języka migowego zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (potoczny)migać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 She has a sister who is deaf, so she knows how to sign.
sign viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (agree to a contract)podpisywać umowę ndk. + ż
  podpisać umowę dk. + ż
 He finally signed after deliberating for a few weeks.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (autograph)podpisywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podpisać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The movie star signed many autographs that day.
sign [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (communicate using gestures)wyrażać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrazić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Since the boss had laryngitis, he had to sign his approval of our idea with his head.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "sign for" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sign for'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.