sighting

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈsaɪtɪŋ/


Na tej stronie: sighting, sight

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sighting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (observation)zauważenie, zauważanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 A sighting of the suspect was reported yesterday.
sighting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gun: act of aiming)celowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Max practices meditation to improve his sighting at the firing range.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eyesight)wzrok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 My sight isn't very good without glasses on.
 Mój wzrok nie jest za dobry bez okularów.
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (view)widok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The sight is amazing from on top of the Ferris wheel.
 Widok ze szczytu diabelskiego młynu jest niesamowity.
a sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spectacle, [sth] to see)widok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The protest was certainly a sight to see.
a sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] ugly)widok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Then he came out with his shirt unbuttoned. What a sight that was!
sight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gun: sighting device)celownik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He looked through the sight for a few seconds while aiming the gun.
the sights nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (tourist attractions, landmarks)atrakcje turystyczne ż, l.mn. + przym.
 Kara and her boyfriend stayed in Montreal for several days and saw the sights.
sight [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (observe, spot)dostrzegać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dostrzec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After waiting an hour the tourists were delighted to sight dolphins.
sight [sth] towards [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (weapon: aim)celować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wycelować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He sighted the arrow towards the target.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'sighting' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "sighting" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sighting'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.